Bài 1 trang 154 SGK Lịch sử 9

Xuất bản: 25/02/2019 - Cập nhật: 12/03/2019 - Tác giả: Giangdh

Giải bài 1 trang 154 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 chỉ ra điểm giống và khác nhau ở Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965 – 1968) và chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969 – 1973) của Mĩ ở miền Nam Việt Nam

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965 – 1968) và chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969 – 1973) của Mĩ ở miền Nam Việt Nam có điểm gì giống và khác nhau?

Trả lời bài 1 trang 154 SGK Lịch sử 9

1. Giống nhau

- Hình thức: là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mỹ.

- Phương tiện, chi phí chiến tranh:

  • Hiện đại bậc nhất của Mỹ, do Mỹ cung cấp.
  • Đều dựa vào bộ máy chính quyền và quân đội Sài Gòn.
  • Đều sử dụng viện trợ kinh tế và quân sự để tiến hành chiến tranh.
  • Đều sử dụng chính sách bình định nhằm chiếm đất giành dân

- Mục tiêu chiến tranh: Nhằm chia cắt lâu dài Việt Nam, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mĩ, dùng miền Nam làm bàn đạp tấn công miên Bắc và phản kích phe xã hội chủ nghĩa từ phía Đông Nam Á.

2. Khác nhau:

Đặc điểmChiến lược "Chiến tranh cục bộ"Chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh"
Âm mưuMĩ giành lại thế chủ động trên chiến trường, đẩy ta trở về thế phòng ngự, bị động."Dùng người Việt đánh ngưòi Việt", "dùng người Đông Dương đánh ngưòi Đông Dương".
Thủ đoạn và hành độngThực hiện chiến lược hai gọng kìm "tìm diệt" và "bình định"- Mĩ sử dụng quân đội Sài Gòn để mở các cuộc hành quân xâm lược Cam-pu-chia và tăng cường chiến tranh với Lào.
- Dùng ngoại giao thỏa hiệp với Liên Xô và Trung Quốc để cô lập cách mạng Việt Nam với thế giới.
Lực lượng tham giaQuân đội Mĩ, quân đồng minh và quân đội Sài Gòn. Nhưng chủ yếu là quân đội Mĩ và quân đồng minh.Chủ yếu là quân đội Sài Gòn, quân Mĩ rút dần về nước.
Địa bànBình định miền Nam, mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc.Chiến tranh trên nước và mở rộng cả khu vực Đông Dương.
Tính chất ác liệtLà hình thức chiến tranh xâm lược cao nhất, là chiến dịch duy nhất mà Mĩ trực tiếp huy động quân viễn chinh sang tham chiến ở chiến trường miền Nam, tăng cường bắn phá miền Bắc.Không mang tính ác liệt như chiến lược "Chiến tranh cụ

---------

Xem thêm

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM