Bài 1 trang 96 SGK Sử 7

Giải bài 1 trang 96 SGK Lịch Sử 7. Tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê Thánh Tông hoàn chỉnh và chặt chẽ nhất so với trước

Đề bài

Em hãy trình bày và vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê sơ.

» Ôn tập  Câu hỏi bài 20 trang 96 sgk Sử 7

Hướng dẫn giải Bài 1 trang 96 SGK Sử 7

sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê sơ

- Tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê sơ, đặc biệt là dưới thời Lê Thánh Tông hoàn chỉnh và đầy đủ hơn so với thời Lê Thái Tổ ở một số điều, như triều đình có đầy đủ các bộ, các tự, các khoa và các cơ quan chuyên môn.

- Hệ thống thanh tra, giám sát được tăng cường từ triều đình đến các địa phương.

- Ở các đơn vị hành chính, tổ chức chặt chẽ hơn (nhất là các cấp đạo thừa tuyên), có 3 cơ quan phụ trách mà không tập trung quyền lực vào một An phủ sứ như trước và có phân công trách nhiệm rõ ràng. Bộ máy chính quyền cấp xã được tổ chức chặt chẽ hơn.

» Xem tiếp Bài 2 trang 96 SGK Sử 7

 ----------------------------------------------------------

Tại sao khẳng định tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê Thánh Tông hoàn chỉnh nhất? để trả lời mời các em xem ngay hướng dẫn giải Sử 7 - Chương 4: Đại Việt thời Lê Sơ cùng đáp án các dạng bài tập Lịch Sử lớp 7 khác tại doctailieu.com

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM