Đức tính giản dị của Bác Hồ

Đức tính giản dị của Bác Hồ
Năm sáng tác:1970
Tác giả:Phạm Văn Đồng
Hoàn cảnh sáng tác:
Bài “Đức tính giản dị của Bác Hồ” trích từ bài “Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh hoa và khí phách của dân tộc, lương tâm của thời đại” – diễn văn trong lễ kỉ niệm 80 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1970). Tên bài do người biên soạn sách đặt.