Đề và đáp án thi thử môn toán THPT thị xã Quảng Trị lần 1 năm 2018

Download miễn phí đề thi thử trung học phổ thông môn Toán trường THPT thị xã Quảng Trị năm 2018 lần thứ 1. Tài liệu đề thi thử toán THPTQG có kèm đáp án thuận tiện cho việc tham khảo, tra cứu và đối chiếu trong quá trình ôn tập.

Chi tiết đề thi thử môn Toán kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 - Trường phổ thông trung học Thị xã Quảng Trị (Mã đề 234)

đề thi thử môn toán THPT thị xã Quảng Trị năm 2018 (1)
đề thi thử môn toán THPT thị xã Quảng Trị năm 2018 (2)
đề thi thử môn toán THPT thị xã Quảng Trị năm 2018 (3)
đề thi thử môn toán THPT thị xã Quảng Trị năm 2018 (4)
đề thi thử môn toán THPT thị xã Quảng Trị năm 2018 (5)
đề thi thử môn toán THPT thị xã Quảng Trị năm 2018 (6)
 

Bảng đáp án mã đề 234 - Môn thi Toán THPT TX Quảng Trị năm 2018
 

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 11 A 21 A 31 A 41 A
2 A 12 C 22 D 32 C 42 C
3 B 13 D 23 B 33 D 43 D
4 C 14 A 24 A 34 A 44 C
5 A 15 A 25 B 35 D 45 B
6 C 16 D 26 D 36 D 46 B
7 C 17 A 27 A 37 C 47 D
8 B 18 B 28 C 38 A 48 A
9 B 19 C 29 B 39 D 49 A
10 D 20 B 30 D 40 A 50 D

 

Chúc các em ôn tập và thi tốt !

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề và đáp án thi thử môn toán THPT thị xã Quảng Trị lần 1 năm 2018 để xem ở dưới đây
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán có đáp án mã đề 104

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Toán có đáp án mã đề 104 gồm 50 câu hỏi theo cấu trúc đề thi chính thức của Bộ GD&ĐT giúp các em ôn tập lại các kiến thức

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán có đáp án mã đề 105

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Toán có đáp án mã đề 105 gồm 50 câu hỏi theo cấu trúc đề thi chính thức của Bộ GD&ĐT giúp các em ôn tập lại các kiến thức

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán có đáp án mã đề 106

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Toán có đáp án mã đề 10 gồm 50 câu hỏi theo cấu trúc đề thi chính thức của Bộ GD&ĐT giúp các em ôn tập lại các kiến thức

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu