Đề và đáp án thi thử môn toán THPT thị xã Quảng Trị lần 1 năm 2018

Download miễn phí đề thi thử trung học phổ thông môn Toán trường THPT thị xã Quảng Trị năm 2018 lần thứ 1. Tài liệu đề thi thử toán THPTQG có kèm đáp án thuận tiện cho việc tham khảo, tra cứu và đối chiếu trong quá trình ôn tập.

Chi tiết đề thi thử môn Toán kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 - Trường phổ thông trung học Thị xã Quảng Trị (Mã đề 234)

đề thi thử môn toán THPT thị xã Quảng Trị năm 2018 (1)
đề thi thử môn toán THPT thị xã Quảng Trị năm 2018 (2)
đề thi thử môn toán THPT thị xã Quảng Trị năm 2018 (3)
đề thi thử môn toán THPT thị xã Quảng Trị năm 2018 (4)
đề thi thử môn toán THPT thị xã Quảng Trị năm 2018 (5)
đề thi thử môn toán THPT thị xã Quảng Trị năm 2018 (6)
 

Bảng đáp án mã đề 234 - Môn thi Toán THPT TX Quảng Trị năm 2018
 

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 11 A 21 A 31 A 41 A
2 A 12 C 22 D 32 C 42 C
3 B 13 D 23 B 33 D 43 D
4 C 14 A 24 A 34 A 44 C
5 A 15 A 25 B 35 D 45 B
6 C 16 D 26 D 36 D 46 B
7 C 17 A 27 A 37 C 47 D
8 B 18 B 28 C 38 A 48 A
9 B 19 C 29 B 39 D 49 A
10 D 20 B 30 D 40 A 50 D

 

Chúc các em ôn tập và thi tốt !

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề và đáp án thi thử môn toán THPT thị xã Quảng Trị lần 1 năm 2018 để xem ở dưới đây
Giải chi tiết đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán - THPT Nguyễn Hiền

Giải chi tiết đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Nguyễn Hiền (Đà Nẵng) dành cho các em học sinh lớp 12 tham khảo.

Giải chi tiết đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 của VTV7 số 3

Giải chi tiết đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 của đài truyền hình giáo dục quốc gia VTV7 số 3 mà các em học sinh 12 nhất định phải tham khảo.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán sở Giáo dục Lạng Sơn

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán sở GD & ĐT Lạng Sơn chi tiết dành cho các em học sinh lớp 12 tham khảo.

Back to top