Đề và đáp án mã đề 304 môn địa lý thi THPT quốc gia chính thức năm 2017

Tham khảo và tải miễn phí đề thi môn Địa lý Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 mã đề 304 có kèm theo đáp án do Bộ Giáo dục công bố chính thức. Đề thi gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn đáp án đúng với nội dung kiến thức cơ bản trong chương trình THPT.

Đề thi chính thức môn Địa lý thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 mã đề 304

đề địa lý THPT năm 2017 mã đề 304 (1)
đề địa lý THPT năm 2017 mã đề 304 (2)
đề địa lý THPT năm 2017 mã đề 304 (3)
đề địa lý THPT năm 2017 mã đề 304 (4)
đề địa lý THPT năm 2017 mã đề 304 (5)

Dưới đây là bảng đáp án chính thức do Bộ GD&ĐT công bố dành cho mã đề 304 môn Địa lý THPT 2017:

học sinh lớp 12 thi môn địa lý THPT năm 2017
 

Đáp án mã đề 304 môn địa THPT Quốc Gia năm 2017

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

41

A

61

D

42

D

62

D

43

C

63

B

44

B

64

A

45

D

65

C

46

C

66

C

47

C

67

A

48

D

68

C

49

B

69

A

50

C

70

D

51

B

71

D

52

D

72

B

53

A

73

C

54

B

74

A

55

A

75

B

56

B

76

B

57

C

77

A

58

D

78

B

59

D

79

A

60

B

80

A

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề và đáp án mã đề 304 môn địa lý thi THPT quốc gia chính thức năm 2017 để xem ở dưới đây
Back to top