Đáp án đề thi mã 322 môn Địa kì thi THPT Quốc gia năm 2017

Đọc Tài Liệu chia sẻ đề thi và đáp án môn Địa mã đề 322 THPT Quốc Gia năm 2017 chính thức của bộ GD&DT.

Đề thi

Đáp án đề thi môn Địa THPT Quốc gia năm 2017 mã đề 322 trang 1
Đáp án đề thi môn Địa THPT Quốc gia năm 2017 mã đề 322 trang 2
Đáp án đề thi môn Địa THPT Quốc gia năm 2017 mã đề 322 trang 3
Đáp án đề thi môn Địa THPT Quốc gia năm 2017 mã đề 322 trang 4
Đáp án đề thi môn Địa THPT Quốc gia năm 2017 mã đề 322 trang 5
 

Đáp án

1. A 2. B 3. B 4. D 5.  C 6.  C 7. A 8. C
9. B 10. A 11. B  12. C 13. D 14. B 15. C 16. A
17. D 18. B 19. A 20. C 21. A 22. C 23. B 24. D
25. A 26. C 27. D 28. D 29. B  30. C  31.D 32. B
33. C 34. B 35. D 36. D 37. B 38. D 39. D 40. B

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đáp án đề thi mã 322 môn Địa kì thi THPT Quốc gia năm 2017 để xem ở dưới đây
Back to top