Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2017 - 2018 tỉnh Bắc Ninh

Đọc Tài Liệu xin gửi đến các bạn đáp án đề thi môn Văn vào lớp 10 năm 2017 - 2018 chính thức của sở GD&DT tỉnh Bắc Ninh.

UBND TỈNH BẮC NINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2017 - 2018

Môn thi: Ngữ văn

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)


Câu 1. (2,0 điểm)

Chỉ ra hai biện pháp tu từ được sử dụng trong khổ thơ in đậm và nêu tác dụng của hai biện pháp tu từ đó.

Mẹ ra khúc hát ngày xưa

Qua bao năng sớm chiều mưa vẫn còn

Chân trần mẹ lội đấu non

Che giông giữ tiếng cười giòn cho ai...

Vì ai chân mẹ dâm gai

Vì ai tất tả vì ai dãi dầu

Vì ai áo mẹ phai màu

Vì ai thao thức bạc đầu... vì ai?

(Trích Ca dao và mẹ - Đỗ Trung Quân)

Câu 2. (3,0 điểm)

Đọc đoạn văn bản sau:

"Đọc sách là muốn trả món nợ đối với thành quả nhân loại trong quá khứ, là ôn lại kinh nghiệm, tư tưởng của nhân loại tích lũy mấy nghìn năm trong mấy chục năm ngắn ngủi, là một mình hưởng thụ các kiến thức, lời dạy mà biết bao người trong quá khứ đã khổ công tìm kiếm mới thu nhận được. Có được sự chuẩn bị như thế thì một con người mới có thể làm được cuộc trường chinh vạn dặm trên con đường học vấn, nhằm phát hiện thế giới mới".

(Ngữ văn 9, Tập 2)

a. Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào, của tác giả nào, phương thức biểu đạt chính của đoạn văn?

b. Hãy viết đoạn văn (khoảng 15 câu) bàn về chủ đề: Đọc sách giúp con người trưởng thành cả về trí tuệ và nhân cách.

Câu 3. (5,0 điểm) Cảm nhận của em về đoạn thơ sau:

Những chiếc xe từ trong bom rơi

Đã về đây họp thành tiểu đội

Gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới

Bắt tay qua cửa kính vỡ rồi.

 

Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời

Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy

Võng mắc chông chênh đường xe chạy

Lại đi, lại đi trời xanh thêm.

 

Không có kính, rồi xe không có đèn,

Không có mui xe, thùng xe có xước,

Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước:

Chỉ cần trong xe có một trái tim,

(Trích Bài thơ về tiểu đội xe không kính - Phạm Tiến Duật, Ngữ văn 9, Tập 1)

Hết 

(Đề thi có 01 trang)

Xem thêm:
+ Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2017 tỉnh Bắc Ninh
+ Đáp án đề thi Toán lớp 10 tỉnh Bắc Ninh năm 2018/19
+ Đáp án đề thi Văn vào lớp 10 tỉnh Bắc Ninh 2018

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2017 - 2018 tỉnh Bắc Ninh để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu