Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2017 - 2018 tỉnh Bắc Ninh

Đọc Tài Liệu xin chia sẻ đến các em đáp án đề thi chính thức môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 chính thức của sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh

Đề thi:

UBND TỈNH BẮC NINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN
Năm học: 2017 – 2018
MÔN THI: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề

đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2017 - 2018 tỉnh Bắc Ninh

Đáp án:

đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2017 - 2018 tỉnh Bắc Ninh trang 1
đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2017 - 2018 tỉnh Bắc Ninh trang 2
 

Xem thêm:

+ Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2017 - 2018 tỉnh Bắc Ninh
+ Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Bắc Ninh 2018/19
+ Đáp án đề thi Văn vào lớp 10 tỉnh Bắc Ninh 2018

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2017 - 2018 tỉnh Bắc Ninh để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu