Đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 9

Xuất bản ngày 24/04/2020 - Tác giả:

Lời giải chi tiết đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán số 9 phát triển theo đề minh họa 2020 toán giúp em ôn tập giải đề tại nhà hôm nay!

    Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán có lời giải chi tiết do Đọc tài liệu tổng hợp được với mong muốn các em thử sức với các dạng câu hỏi cho thể ra trong đề thi thử THPT Quốc gia 2020. Cùng tìm hiểu đề số 9 phát triển theo đề minh họa 2020 toán có lời giải chi tiết giúp các em ôn luyện tốt hơn:

Kiến thức trong đề thi chủ yếu nằm trong chương trình học các em đã học ở lớp 10, 11, học kì 1 lớp 12

Đề thi thử

Câu 1. Thể tích khối lập phương ABCDA'B'C'D' có \(AB = a\sqrt{2}\) bằng:

A. a³

B. 2a³

C. 4a³

D. 6a³

Câu 2. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên sau:

câu 2 đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 9

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đạt cực đại tại x = 2.

B. Hàm số đạt cực đại tại x = 3.

C. Hàm số đạt cực đại tại x = -2.

D. Hàm số đạt cực đại tại x = 4.

Câu 3. Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A(0;-1;3) và B(6;1; -3). Vectơ \(\overrightarrow{AB}\)  có tọa độ là

A. (6;2; -6).

B. (-6; 2; -6)

C. (6;0;0)

D. (6;2;6)

Câu 4. Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

câu 4 đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 9

A. (-∞;-1)

B. (-1;1)

C. (0;+∞)

D. (-∞;+∞)

Câu 5. Với a , b là hai số dương tùy ý, \(log(a^3b^4)\) bằng

A. 3loga + 4logb

B. 4loga + 3logb

C. \(\dfrac{1}{4}loga + 3logb \)

D. \(2loga + \dfrac{1}{3}logb \)

Câu 6. Cho \(\int\limits_2^5f(x)dx = 4 \) và \(\int\limits_2^5g(x)dx = 3\), khi đó \(\int\limits_2^5[2f(x)-3g(x)]dx\) bằng

A. 1.

B. 12.

C. 7

D. -1.

Câu 7. Diện tích của mặt cầu bán kính a bằng:

A. 2πa²

B. 3πa²

C. πa²

D. 4πa²

Câu 8. Số nghiệm của phương trình \(log_2(x^2-2x+4)=2\)

A. 2

B. 1.

C. 0

D. 3

Câu 9. Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng (α) đi qua A(1; -2;3) và song song mặt phẳng (Oxy) thì phương trình mặt phẳng (α) là

A. x - 1 = 0

B. x + 2y + z = 0

C. y + 2 = 0

D. z - 3 = 0

Câu 10. Họ nguyên hàm của hàm số \(f(x) = e^x-2x\)

đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 9 trang 1
đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 9 trang 2
đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 9 trang 3
đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 9 trang 4
đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 9 trang 5

Đáp án đề phát triển theo đề minh họa số 9

CâuĐ/ACâuĐ/ACâuĐ/ACâuĐ/ACâuĐ/A
1A11C21B31B41C
2A12C22B32B42D
3A13C23C33D43A
4B14C24D34C44D
5A15A25C35B45D
6D16B26D36A46A
7D17B27D37A47A
8A18D28C38D48D
9D19C29A39B49D
10A20B30A40D50B

Lời giải chi tiết
đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán số 9

giải đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2020 theo đề minh họa số 9 trang 1
giải đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2020 theo đề minh họa số 9 trang 2
giải đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2020 theo đề minh họa số 9 trang 3
giải đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2020 theo đề minh họa số 9 trang 4
giải đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2020 theo đề minh họa số 9 trang 5
giải đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2020 theo đề minh họa số 9 trang 6
giải đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2020 theo đề minh họa số 9 trang 7
giải đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2020 theo đề minh họa số 9 trang 8
giải đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2020 theo đề minh họa số 9 trang 9
giải đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2020 theo đề minh họa số 9 trang 10
giải đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2020 theo đề minh họa số 9 trang 11
giải đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2020 theo đề minh họa số 9 trang 12
giải đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2020 theo đề minh họa số 9 trang 13
giải đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2020 theo đề minh họa số 9 trang 14
giải đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2020 theo đề minh họa số 9 trang 15
giải đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2020 theo đề minh họa số 9 trang 16
giải đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2020 theo đề minh họa số 9 trang 17

Nguồn: Sưu tầm

Trên đây là bộ đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn Toán có đáp án phát triển theo đề thi minh họa 2020 môn Toán số 9 giúp các em ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình và chuẩn bị cho kì kiểm tra THPT sắp tới được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn.

Chúc các em thi tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM