Đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 2

Xuất bản ngày 16/04/2020 - Tác giả:

Lời giải chi tiết đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán số 2 phát triển theo đề minh họa 2020 toán giúp em ôn tập giải đề tại nhà hôm nay!

    Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán có lời giải chi tiết do Đọc tài liệu tổng hợp được với mong muốn các em thử sức với các dạng câu hỏi cho thể ra trong đề thi thử THPT Quốc gia 2020. Cùng tìm hiểu đề số 2 phát triển theo đề minh họa 2020 toán có lời giải chi tiết giúp các em ôn luyện tốt hơn:

Một số câu hỏi dễ mắc sai lầm:

Câu 5. Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác vuông tại A , AB = a, AC = 2a, Â' = 3A . Thể tích V của lăng trụ đó

A. V = \(a ^3\)

B. V = \(6a ^3\)

C. V = \(3a ^3\)

D. V = \(3a ^2\)

Câu 21. Tìm giá trị thực của m để phương trình \(log_3^2x-mlog_3x+2m - 7=0\) có hai nghiệm thực \(x_1, x_2 \)thỏa mãn \(x_1x_2=81\)

A. m = -4

B. m = 44

C. m = 81

D. m = 4

Câu 25. Một người gửi 50 triệu vào ngân với lãi suất 6% năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ nhập vào gốc để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó nhận được số tiền nhiều hơn 100 triệu đồng bao gồm cả gốc và lãi?

A. 11 năm.

B. 12 năm.

C. 13 năm.

D. 14 năm.

Câu 36. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập hợp các số tự nhiên gồm bốn chữ số phân biệt được lấy từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 8, 9. Tính xác suất để chọn được số lớn hơn số 2019 và bé hơn số 9102.

A. \(\dfrac{83}{120}\)

B. \(\dfrac{119}{180}\)

C. \(\dfrac{31}{45}\)

D. \(\dfrac{119}{200}\)

Câu 50. Có bảo nhiêu số nguyên m thuộc khoảng (-10;10) để hàm số \(y = | 2x^3-2mx+3|\) đồng biến trên (1;+∞)

A. 12

B. 8

C. 11.

D. 7.

Chi tiết đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 2 như sau:

Đề thi thử

Đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 2 trang 1
Đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 2 trang 2
Đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 2 trang 3
Đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 2 trang 4
Đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 2 trang 5

Đáp án đề phát triển theo đề minh họa số 2

1.A11.B21.D31.C41.C
2.D12.B22.C32.B42.D
3.C13.C23.D33.B43.C
4.A14.A24.A34.A44.B
5.C15.D25.B35.D45.B
6.B16.A26.A36.C46.A
7.B17.A27.C37.B47.C
8.A18.C28.B38.A48.D
9.B19.A29.C39.D49.D
10.D20.A30.D40.D50.A

Lời giải chi tiết
đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán số 2

giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển đề minh họa số 2 trang 1
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển đề minh họa số 2 trang 2
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển đề minh họa số 2 trang 3
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển đề minh họa số 2 trang 4
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển đề minh họa số 2 trang 5
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển đề minh họa số 2 trang 6
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển đề minh họa số 2 trang 7
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển đề minh họa số 2 trang 8
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển đề minh họa số 2 trang 9
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển đề minh họa số 2 trang 10
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển đề minh họa số 2 trang 11
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển đề minh họa số 2 trang 12
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển đề minh họa số 2 trang 13
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển đề minh họa số 2 trang 14
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển đề minh họa số 2 trang 15
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển đề minh họa số 2 trang 16
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển đề minh họa số 2 trang 17
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển đề minh họa số 2 trang 18
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển đề minh họa số 2 trang 19
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển đề minh họa số 2 trang 20

Nguồn: Sưu tầm

Trên đây là bộ đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn Toán có đáp án phát triển theo đề thi minh họa 2020 môn Toán số 2 giúp các em ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình và chuẩn bị cho kì kiểm tra THPT sắp tới được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn.

Chúc các em thi tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM