Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán có đáp án mã đề 117

Xuất bản: 15/03/2020 - Cập nhật: 23/03/2020 - Tác giả:

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Toán mã đề 117 gồm 50 câu hỏi theo cấu trúc đề thi chính thức có đáp án giúp các em ôn tập lại các kiến thức

Mục lục nội dung

Tuyển chọn đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán mã đề 117 là đề thi khảo sát số 17 được Đọc Tài Liệu sưu tầm và biên soạn. Qua bộ đề sẽ giúp các em ôn tập kiến thức và các dạng đề thường xuyên ra:

Đề thi thử mã 117

Đề thi THPT Quốc gia 2020 môn Toán mã đề 117 này gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm được biên soạn theo đúng câu trúc đề thi chính thức của Bộ GD&ĐT và nội dung theo sát chương trình học môn Toán học lớp 12. Các em có thể làm bài thi online hoặc ghi đáp án từng câu ra giấy với thời gian làm bài là 90 phút rồi sau đó kiểm tra lại kết quả thi của mình qua phần đáp án ở phần cuối tài liệu này.
 
Có thể tải đề thi thử này về với 2 định dạng PDF hoặc DOC để in ra phía dưới!

50 câu hỏi trắc nghiệm mã đề 117 như sau:

Câu 1: Cho hàm số \(y = - {x^4} + 2{x^2}\) có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số \(m\) để phương trình \( - {x^4} + 2{x^2} = {\log _2}m\) có bốn nghiệm thực phân biệt.

Câu 1 đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán mã đề 117
 

A. \(0 < m < 1.\)

B. \(m > 0.\)

C. \(1 < m < 2\)

D. \(m \ge 2.\)

Câu 2: Thể tích khối chóp có đường cao bằng a và đáy là hình vuông cạnh 2a bằng

A. \(\frac{{4{a^3}}}{3}.\)

B. \(2{a^3}.\)

C. \(4{a^3}.\)

D. \(\frac{{2{a^3}}}{3}.\)

Câu 3: Trong không gian Oxyz, mặt phẳng nào dưới đây song song với mặt phẳng (Oxy)?

A. \((\varphi ):x + 1 = 0\)

B. \((\alpha ):z + 1 = 0\)

C. \((\beta ):x + z + 1 = 0\)

D. \((\gamma ):y + 1 = 0\)

Câu 4: Biết hàm số \(y = \frac{{2\sin x - m\cos x}}{{\sin x + \cos x}}\) đạt giá trị lớn nhất trên \(\left[ {0;\frac{\pi }{4}} \right]\) bằng 1. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. \(m \in \left[ { - 1;0} \right)\)

B. \(m \in \left[ {0;1} \right)\)

C. \(m \in \left[ {1;2} \right)\)

D. \(m \in \left[ {2;3} \right)\)

Câu 5: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng \(\left( P \right):4x + 3y - z + 1 = 0\) và đường thẳng \(d:\frac{{x - 1}}{4}\, = \,\frac{{y - 6}}{3}\, = \,\frac{{z + 4}}{1}\) Sin của góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng \(\left( P \right)\) bằng:

A. \(\frac{5}{{13}}\)

B. \(\frac{1}{{13}}\)

C. \(\frac{{12}}{{13}}\)

D. \(\frac{8}{{13}}\)

Câu 6: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm \(A\left( {3\,;\, - 2\,;\,2} \right)\),\(B\left( { - 2\,;\,2\,;\,0} \right)\)

và mặt phẳng \(\left( P \right):2x - y + 2z - 3 = 0\) Xét các điểm M, N di động trên \(\left( P \right)\) sao cho MN = 1. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(2MA^2 + 3NB^2\). bằng

A. 45.

B. 53.

C. 49,8.

D. 55,8.

Câu 7: Cho hàm số \(y = f(x)\) có đồ thị như hình bên dưới. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Câu 7 đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán mã đề 117
 

A. \(\left( { - 2\,;\,2} \right).\)

B. \(\left( { - 1\,;\,2} \right).\)

C. \(\left( { - 1\,;\,1} \right).\)

D. \(\left( { - 2\,;\,0} \right).\)

Câu 8: Cho \(\int\limits_1^3 {{\rm{[}}f(x) - 2]d{\rm{x}} = 12} \) . Giá trị của \(\int\limits_1^3 {f(x)}dx\)bằng

A. 16.

B. 10.

C. 8.

D. 20.

Câu 9: Đường cong trong hình là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

Câu 9 đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán mã đề 117
 

A. \(y = \frac{{ - x + 1}}{{x + 1}}\)

B. \(y = {x^3} - 3x + 2\)

C. \(y = \frac{{ - x}}{{x + 1}}\)

D. \(y = {x^4} - 2{x^2} + 1\)

Câu 10: Cho hình lập phương \(ABCD.A'B'C'D'\) có cạnh bằng \(a\), gọi \(\alpha \) là góc giữa đường thẳng \(A'B\)

và mặt phẳng \(\left( {BB'D'D} \right)\). Tính \(\sin \alpha \).

A. \(\frac{{\sqrt 3 }}{2}\).

B. \(\frac{{\sqrt 3 }}{5}\).

C. \(\frac{{\sqrt 3 }}{4}\).

D. \(\frac{1}{2}\).

Câu 11: Biết \(I = \int_3^4 {\frac{{dx}}{{{x^2} + x}}} = a\ln 2 + b\ln 3 + c\ln 5\), trong đó \(a,b,c \in Z\). Tính giá trị \(T = a + b + c\).

A. T = - 1.

B. T = 5.

C. T = 3.

D. T = 2.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán mã đề 117 trang 1
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán mã đề 117 trang 2
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán mã đề 117 trang 3
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán mã đề 117 trang 4
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán mã đề 117 trang 5
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán mã đề 117 trang 6
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán mã đề 117 trang 7
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán mã đề 117 trang 8
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán mã đề 117 trang 9
 

Xem thêm đáp án từng câu hỏi dưới đây:

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán mã đề 117

Đáp án chi tiết của đề số 17 như sau:

Câu ĐA Câu ĐA Câu ĐA Câu ĐA Câu ĐA
1 C 11 D 21 D 31 B 41 C
2 A 12 D 22 B 32 A 42 D
3 B 13 B 23 D 33 D 43 A
4 B 14 C 24 B 34 D 44 C
5 C 15 D 25 A 35 C 45 B
6 C 16 A 26 C 36 A 46 B
7 C 17 A 27 C 37 A 47 C
8 A 18 C 28 A 38 A 48 B
9 A 19 D 29 D 39 B 49 D
10 D 20 B 30 B 40 C 50 A

Trên đây là bộ đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn Toán có đáp án Mã đề 117 giúp các em ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình và chuẩn bị cho kì kiểm tra THPT sắp tới được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn.

Chúc các em thi tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM