Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán có đáp án mã đề 116

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Toán mã đề 116 gồm 50 câu hỏi theo cấu trúc đề thi chính thức có đáp án giúp các em ôn tập lại các kiến thức

Tuyển chọn đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán mã đề 116 là đề thi khảo sát số 16 được Đọc Tài Liệu sưu tầm và biên soạn. Qua bộ đề sẽ giúp các em ôn tập kiến thức và các dạng đề thường xuyên ra:

Đề thi thử mã 116

Đề thi THPT Quốc gia 2020 môn Toán mã đề 116 này gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm được biên soạn theo đúng câu trúc đề thi chính thức của Bộ GD&ĐT và nội dung theo sát chương trình học môn Toán học lớp 12. Các em có thể làm bài thi online hoặc ghi đáp án từng câu ra giấy với thời gian làm bài là 90 phút rồi sau đó kiểm tra lại kết quả thi của mình qua phần đáp án ở phần cuối tài liệu này.
Có thể tải đề thi thử này về với 2 định dạng PDF hoặc DOC để in ra phía dưới!

Câu 1. Cho khối lăng trụ đứng có cạnh bên bằng 5, đáy là hình vuông có cạnh bằng 4. Hỏi thể tích khối lăng trụ là:

A. 100.

B. 20.

C. 64.

D. 80.

Câu 2. Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đồ thị như hình bên dưới.

câu 2 Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán có đáp án mã đề 116

Hàm số có giá trị cực đại bằng

A. 1

B. 2

C. 3

D. -1

Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC với\(A\left( {1;0;2} \right)\), \(B\left( {1;1;4} \right)\), \(C\left( {1; - 4;0} \right)\). Trọng tâm G của tam giác ABC có tọa độ là:

A. \(\left( {1; - 1;2} \right)\)

B. \(\left( { - 1; - 1;2} \right)\)

C. \(\left( {1;1;2} \right)\)

D. \(\left( {1; - 1; - 2} \right)\)

Câu 4. Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) xác định, liên tục trên ℝ\{-1} và có bảng biến thiên sau:


câu 4 Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán có đáp án mã đề 116

Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

A. Đồ thị hàm số không có điểm chung với trục hoành

B. Hàm số có hai điểm cực trị

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-2;0)

D. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng

Câu 5. Cho các số dương a, b, c, và a ≠1 . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. \({\log _a}b + {\log _a}c = {\log _a}\left( {b + c} \right)\)

B. \({\log _a}b + {\log _a}c = {\log _a}\left| {b - c} \right|\)

C. \({\log _a}b + {\log _a}c = {\log _a}\left( {bc} \right)\)

D. \({\log _a}b + {\log _a}c = {\log _a}\left( {b - c} \right)\)

Câu 6. Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) thoả mãn điều kiện \(f\left( 1 \right) = 12, f'\left( x \right)\) liên tục trên ℝ và \(\int\limits_1^4 {f'\left( x \right){\rm{d}}x} = 17\). Khi đó \(f\left( 4 \right)\)

bằng

A. 5.

B. 29 .

C. 19.

D. 9.

Câu 7. Một khối cầu có thể tích bằng \(\frac{{32\pi }}{3}\). Bán kính R của khối cầu đó là

A. \(R = 2\)

B. \(R = 32\)

C. \(R = 4\)

D. \(R = \frac{{2\sqrt 2 }}{3}\)

Câu 8. Tập nghiệm của bât phương trình \({\log _{0,5}}\left( {x - 3} \right) \ge - 1\) là

A. \(\left( {3;5} \right)\).

B. \(\left[ {5; + \infty } \right)\).

C. \(\left( { - \infty ;5} \right]\).

D. \(\left( {3;5} \right]\).

Câu 9. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm \(M\left( { - 2;0;0} \right), N\left( {0;1;0} \right), P\left( {0;0;2} \right)\). Tìm phương trình của mặt phẳng \(\left( {MNP} \right)\).

A. \(\frac{x}{{ - 2}} + \frac{y}{1} + \frac{z}{2} = 1\).

B. \(\frac{x}{{ - 2}} + \frac{y}{{ - 1}} + \frac{z}{2} = 0\).

C. \(\frac{x}{{ - 2}} + \frac{y}{1} + \frac{z}{2} = 0\).

D. \(\frac{x}{{ - 2}} + \frac{y}{1} + \frac{z}{{ - 2}} = 1\).

Câu 10. Họ nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = {e^x} - {x^2}\)

A. \(\int {f\left( x \right)dx = } {e^x} - \frac{{{x^3}}}{3} + C\)

B. \(\int {f\left( x \right)dx = } \frac{{{e^{x + 1}}}}{{x + 1}} - \frac{{{x^3}}}{3} + C\)

C. \(\int {f\left( x \right)dx = } {e^x} - 1 + C\)

D. \(\int {f\left( x \right)dx = } {e^x} - 3{x^2} + C\)

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán mã đề 116 trang 1
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán mã đề 116 trang 2
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán mã đề 116 trang 3
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán mã đề 116 trang 4
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán mã đề 116 trang 5
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán mã đề 116 trang 6
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán mã đề 116 trang 7
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán mã đề 116 trang 8
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán mã đề 116 trang 9
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán mã đề 116 trang 10
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán mã đề 116 trang 11

Xem thêm đáp án từng câu hỏi dưới đây:

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán mã đề 116

CâuĐACâuĐACâuĐACâuĐACâuĐA
1D11D21C31A41A
2C12B22D32B42D
3A13C23A33A43C
4C14C24D34B44A
5C15C25A35C45B
6B16D26A36A46D
7A17D27A37C47C
8D18D28A38C48C
9A19B29D39C49B
10A20D30A40A50D

Đáp án chi tiết những câu hỏi khó của đề số 16 như sau:

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán đề 116 ảnh 1
Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán đề 116 ảnh 2
Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán đề 116 ảnh 3
Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán đề 116 ảnh 4
Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán đề 116 ảnh 5
Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán đề 116 ảnh 6
Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán đề 116 ảnh 7
Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán đề 116 ảnh 8
Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán đề 116 ảnh 9
Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán đề 116 ảnh 10
Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán đề 116 ảnh 11

Do đó tổng bình phương tất cả các nghiệm bằng \(2^2 - 2(-5) = 14\)

Trên đây là bộ đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn Toán có đáp án Mã đề 116 giúp các em ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình và chuẩn bị cho kì kiểm tra THPT sắp tới được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn.

Chúc các em thi tốt!

Huyền Chu (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM