Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán có đáp án mã đề 115

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Toán mã đề 115 gồm 50 câu hỏi theo cấu trúc đề thi chính thức có đáp án giúp các em ôn tập lại các kiến thức

Tuyển chọn đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán mã đề 115 là đề thi khảo sát số 15 được Đọc Tài Liệu sưu tầm và biên soạn. Qua bộ đề sẽ giúp các em ôn tập kiến thức và các dạng đề thường xuyên ra:

Đề thi thử mã 115

Đề thi THPT Quốc gia 2020 môn Toán mã đề 115 này gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm được biên soạn theo đúng câu trúc đề thi chính thức của Bộ GD&ĐT và nội dung theo sát chương trình học môn Toán học lớp 12. Các em có thể làm bài thi online hoặc ghi đáp án từng câu ra giấy với thời gian làm bài là 90 phút rồi sau đó kiểm tra lại kết quả thi của mình qua phần đáp án ở phần cuối tài liệu này.
Có thể tải đề thi thử này về với 2 định dạng PDF hoặc DOC để in ra phía dưới!

Câu 1: Tìm nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = {e^{ - x}}\left( {2 + \frac{{{e^x}}}{{{{\cos }^2}x}}} \right).\)

A. \(F\left( x \right) = - \frac{2}{{{e^x}}} + \tan x + C.\)

B. \(F\left( x \right) = 2{e^x} - \tan x + C.\)

C. \(F\left( x \right) = - \frac{2}{{{e^x}}} - \tan x + C.\)

D. \(F\left( x \right) = 2{e^{ - x}} + \tan x + C.\)

Câu 2: Trong không gian Oxyz cho hình hộp \(ABCD.A'B'C'D'\) biết \(A(1;0;1),B(2;1;2),D(1; - 1;1),C'(4;5; - 5).\) Tọa độ của đỉnh \(A'\)

A. \(A' = \left( {4;6; - 5} \right).\)

B. \(A'\left( { - 3;4; - 1} \right).\)

C. \(A'(3;5; - 6).\)

D. \(A'\left( {3;5;6} \right)\).

Câu 3: Cho \({\log _3}5 = a\). Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. \({\log _{\sqrt 3 }}75 = 2a.\)

B. \({\log _{\sqrt 3 }}75 = 2 + 4a.\)

C. \({\log _{\sqrt 3 }}75 = \frac{{1 + 2a}}{2}.\)

D. \({\log _{\sqrt 3 }}75 = 4a.\)

Câu 4: Gọi \({z_1},{z_2}\) là hai nghiệm phức của phương trình \({z^2} - 2z + 2 = 0.\) Tính giá trị của biểu thức

A. \(P = 6.\)

B. \(P = 3.\)

C. \(P = 2\sqrt 2 + 2.\)

D. \(P = \sqrt 2 + 4.\)

Câu 5: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) thỏa mãn:

câu 5 đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán có đáp án mã đề 115

Hàm số \(y = f\left( {3 - x} \right) - x - \sqrt {{x^2} + 2} \) nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

A. \(\left( {3;5} \right).\)

B. \(\left( { - \infty ;1} \right).\)

C. \(\left( {2;6} \right).\)

D. \(\left( {2; + \infty } \right).\)

Câu 6: Cho hàm số \(y = {x^3} - 3{x^2} + 9\) có đồ thị là \(\left( C \right).\) Điểm cực tiểu của đồ thị \(\left( C \right)\)

A. \(M\left( {0;9} \right).\)

B. \(M\left( {2;5} \right).\)

C. \(M\left( {5;2} \right).\)

D. \(M\left( {9;0} \right).\)

Câu 7: Đường cong trong hình vẽ dưới đây là đồ thị hàm số nào?

câu 7 đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán có đáp án mã đề 115

A. \(y = {x^4} - 2{x^2} + 1.\)

B. \(y = {x^4} - 2{x^2} - 1.\)

C. \(y = {x^4} - 2{x^3} - 1.\)

D. \(y = - {x^4} + 2{x^3} - 1.\)

Câu 8: Sắp xếp 5 quyển sách Toán và 4 quyển sách Văn lên một kệ sách dài. Tính xác suất để các quyển sách cùng một môn nằm cạnh nhau.

A. \(\frac{1}{{181440}}.\)

B. \(\frac{{125}}{{126}}.\)

C. \(\frac{1}{{63}}.\)

D. \(\frac{1}{{126}}.\)

Câu 9: Cho \(\int\limits_0^4 {f\left( x \right)} dx = \frac{{16}}{3}\). Tính \(I = \int\limits_0^4 {\left[ {\frac{5}{{{{\left( {x + 1} \right)}^2}}} - 3f\left( x \right)} \right]} dx\).

A. \(I = - 12.\)

B. \(I = 0.\)

C. \(I = - 20.\)

D. \(I = 1.\)

Câu 10: Cho hình lăng trụ \(ABC.A'B'C'\) có đáy là tam giác vuông cân đỉnh \(A\), \(AB = a\), \({\rm{AA}}' = 2a\), hình chiếu vuông góc của \(A'\) lên mặt phẳng \((ABC)\) là trung điểm \(H\)

của cạnh \(BC\). Thể tích của khối lăng trụ \(ABC.A'B'C'\) bằng

A. \(\frac{{{a^3}\sqrt {14} }}{2}.\)

B. \(\frac{{{a^3}\sqrt {14} }}{4}.\)

C. \(\frac{{{a^3}\sqrt 7 }}{4}.\)

D. \(\frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{2}.\)

Câu 11: Một hình nón có đường sinh bằng \(A\sqrt 2 \) và góc giữa đường sinh và mặt phẳng đáy bằng \(60^0\). Tính thể tích của khối nón được tạo nên từ hình nón đó.

A. \(\frac{1}{6}\pi {a^3}\sqrt 6 .\)

B. \(\frac{1}{3}\pi {a^3}\sqrt 6 .\)

C. \(\frac{1}{4}\pi {a^3}\sqrt 6 .\)

D. \(\frac{1}{{12}}\pi {a^3}\sqrt 6 .\)

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán mã đề 115 trang 1
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán mã đề 115 trang 2
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán mã đề 115 trang 3
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán mã đề 115 trang 4
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán mã đề 115 trang 5
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán mã đề 115 trang 6
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán mã đề 115 trang 7
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán mã đề 115 trang 8

Xem thêm đáp án từng câu hỏi dưới đây:

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán mã đề 115

Đáp án chi tiết của đề số 15 như sau:

1  A11 D21 D31 D41 C
2 C12 D22 B32 C42 A
3 B13 A23 D33 D43 D
4 A14 D24 C34 B44 C
5 A15 B25 A35 D45 D
6 B16 A26 B36 A46 B
7 B17 C27 C37 C47 C
8 C18 B28 C38 A48 A
9 A19 A29 A39 D49 B
10 B20 C30 D40 B50 A

Trên đây là bộ đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn Toán có đáp án Mã đề 115 giúp các em ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình và chuẩn bị cho kì kiểm tra THPT sắp tới được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn.

Chúc các em thi tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM