Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn GDCD lần 2 Triệu Sơn 4 (có đáp án)

Xuất bản ngày 21/04/2021 - Tác giả:

Tải ngay file đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn GDCD lần 2 Triệu Sơn 4 (có đáp án) theo file đính kèm bên dưới

Mục lục nội dung

Tham khảo ngay đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn GDCD lần 2của trường THPT Triệu Sơn 4 - Thanh Hóa dựa theo chuẩn cấu trúc của Bộ GG&ĐT để cùng ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo ngay đề thi thử tốt nghiệp THPT này:

(Tải ngay đề thi và đáp án theo file bên dưới)

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn GDCD lần 2 Triệu Sơn 4

Câu 81: Trong các đặc trưng của pháp luật, đặc trưng nào được xem là ranh giới để phân biệt với các quy phạm xã hội khác?

A. Tính xác định chặt chẽ.

B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

C. Tính quy phạm phổ biến.

D. Tính chủ quan, ý chí.

Câu 82: Cơ quan nào sau đây giải quyết ly hôn cho vợ chồng?

A. Tòa án nhân dân huyện nơi cư trú.

B. Ủy ban Nhân dân xã nơi cư trú.

C. Cơ quan công an huyện nơi cư trú.

D. Hội đồng Nhân dân tỉnh nơi cư trú.

Câu 83: Các cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm. Đây là

A. tuân thủ pháp luật.

B. sử dụng pháp luật.

C. thi hành pháp luật.

D. áp dụng pháp luật.

Câu 84: Hành vi nào dưới đây thể hiện tín ngưỡng?

A. Không ăn trứng trước khi đi thi.

B. Yểm bùa.

C. Xem bói để biết trước tương lai.

D. Thắp hương trước lúc đi xa.

Câu 85:

Trong các nguyên tắc bầu cử, không có nguyên tắc nào sau đây?

A. Bình đẳng.

B. Gián tiếp.

C. Bỏ phiếu kín.

D. Phổ thông.

Câu 86: Mục đích mà người tiêu dùng hướng đến là gì?

A. Công dụng của hàng hóa.

B. Số lượng hàng hóa.

C. Lợi nhuận.

D. Giá cả.

Câu 87: Quyền bầu cử chỉ có khi

A. công dân đủ 19 tuổi.

B. công dân đủ 21 tuổi.

C. công dân đủ 18 tuổi.

D. công dân đủ 20 tuổi.

Câu 88: Toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào trong quá trình sản xuất được gọi là gì?

A. Hoạt động.

B. Lao động.

C. Sản xuất của cải vật chất.

D. Sức lao động.

Câu 89: Công ty chị T cử chị T đi tiếp thu công nghệ mới ở nước ngoài, nhưng anh H chồng chị T cương quyết không cho đi. Hành vi của anh H đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nào dưới đây?

A. Hôn nhân.

B. Nhân thân.

C. Lao động.

D. Đối xử.

Câu 90: Tôn giáo được biểu hiện

A. qua các hình thức tín ngưỡng có tổ chức.

B. qua các tín ngưỡng.

C. qua các hình thức lễ nghi.

D. qua các đạo khác nhau.

Câu 91: Không có pháp luật xã hội sẽ không

A. hòa bình và dân chủ.

B. trật tự và ổn định.

C. sức mạnh và quyền lực.

D. dân chủ và hạnh phúc.

Xem thêm đề thi thử THPT môn GDCD: Đề thi thử thpt quốc gia 2021 môn gdcd mẫu số 1 có đáp án

Câu 92: Khi cần khám xét chỗ ở của một người thì cần phải có quyết định của

A. cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

B. cơ quan công quyền.

C. cơ quan chức năng.

D. cơ quan thực thi pháp luật.

Câu 93: Cạnh tranh chỉ ra đời khi xuất hiện

A. sản xuất hàng hóa.

B. lưu thông hàng hóa.

C. sản xuất và lưu thông hàng hóa.

D. quy luật giá trị.

Câu 94: Bác A trồng rau ở khu vực ngoại thành Hà Nội. Bác mang rau vào khu vực nội thành để bán vì giá cả ở nội thành cao hơn. Vậy hành vi của bác A chịu tác động nào của quy luật giá trị?

A. Tự phát từ quy luật giá trị.

B. Điều tiết sản xuất.

C. Tỷ suất lợi nhuận.

D. Điều tiết trong lưu thông.

Câu 95: Sự tác đông phân hóa giàu - nghèo của quy luật giá trị thông qua sự chọn lọc nào?

A. Tự nhiên

B. Ngẫu nhiên

C. Gay gắt

D. Xã hội

Câu 96: Tuổi nghỉ  hưu đối với nam và nữ là

A. nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi.

B. nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi.

C. nam và nữ đều 55 tuổi.

D. nam và nữ đều 60 tuổi.

Câu 97: Trường hợp bạn A đủ 16 tuổi nhưng không sử dụng xe trên 50cm3 lଠhình thức thực hiện nào của pháp luật?

A. Thi hành pháp luật.

B. Sử dụng pháp luật.

C. Tuân thủ pháp luật.

D. Áp dụng pháp luật.

Câu 98: Nam thanh niên đủ điều kiện theo quy định của pháp luật mà trốn nghĩa vụ quân sự là không thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A. Thi hành pháp luật.

B. Tuân thủ pháp luật.

C. Sử dụng pháp luật

D. Thực hiện quy chế.

Câu 99: Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa được tính bằng yếu tố nào?

A. Thời gian tạo ra sản phẩm.

B. Thời gian trung bình của xã hội.

C. Thời gian cá biệt.

D. Tổng thời gian lao động.

Câu 100: Nội dung nào sau đây được xem là mặt hạn chế của cạnh tranh?

A. Khai thác tối đa mọi nguồn lực

B. Đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường.

C. Kích thích sức sản xuất

D. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Câu 101: Trong tư liệu lao động thì loại nào quan trọng nhất?

A. Tư liệu sản xuất.

B. Hệ thống bình chứa

C. Công cụ lao động.

D. Kết cấu hạ tầng

Câu 102: Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A. Bịa đặt điều xấu về bạn bè.

B. Chiếm đoạt tài sản của người khác.

C. Cố ý đánh người gây thương tích.

D. Tự ý bắt người khi nghi ngờ phạm tội.

Câu 103: Thực hiện pháp luật là hành vi

A. không hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

B. hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

C. trái pháp luật của cá nhân, tổ chức.

D. hợp pháp của cá nhân trong xã hội.

Câu 104: Nhà nước hay dùng các quy phạm đạo đức nào để biến nó thành các quy phạm pháp luật

A. nặng về tình cảm.

B. ít phổ biến.

C. phổ biến.

D. quen thuộc.

Câu 105: Khi nói đến bình đẳng có thể hiểu là vấn đề nào được đề cập trước hết?

A. Cách đối xử.

B. Quyền lợi.

C. Nghĩa vụ.

D. Trách nhiệm.

Câu 106: Xây dựng và ban hành hệ thống pháp luật bảo đảm cho công dân được hưởng đầy đủ các quyền tự do cơ bản là trách nhiệm của

A. lãnh đạo nhà nước.

B. công dân.

C. nhân dân.

D. nhà nước.

Câu 107: Gia đình ông B không đồng ý cho con gái mình là H kết hôn với D vì lí do hai người không cùng đạo.Vậy gia đình ông B đã không thực hiện quyền gì dưới đây?

A. Quyền bình đẳng giữa các vùng miền.

B. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc.

C. Quyền bình đẳng về tín ngưỡng

D. Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo.

Câu 108: Bắt người trong trường hợp nào khi có dấu vết của tội phạm ở người hoặc chổ ở của người bị tình nghi thực hiện phạm tội và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó bỏ trốn?

A. Trường hợp khẩn cấp.

B. Trường hợp quả tang.

C. Trường hợp truy nã.

D. Trường hợp nghi ngờ.

Câu 109: Người nào sau đây đư ợc phép lái xe có dung tích xi lanh dưới 50 cm³?

A. Người đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.

B. Người dưới 16 tuổi đến 17 tuổi.

C. Người đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi.

D. Người đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi..

Câu 110: Việc cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước được cụ thể  hóa qua văn bản luật nào sau đây?

A. Luật thuế thu nhập cá nhân.

B. Luật dân sự.

C. Luât lao động

D. Luật sở hữu trí tuệ.

Câu 111: D cùng các bạn đá bóng, không may quả bóng bay vào sân nhà anh M làm vỡ bể cá cảnh. Tức giận, anh M đuổi đánh cả nhóm, do chạy chậm nên D bị anh M bắt giữ và giam trong nhà kho của anh hai ngày. Anh M đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Được pháp luật bảo hộ về tài sàn.

B. Được pháp luật bảo hộ về quan điểm.

C. Bất khả xâm phạm về thân thể,

D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.

Câu 112: Khi đốt nương để làm rẫy, do bất cẩn nên ông H đã làm cháy 15ha rừng đặc dụng. Trách nhiệm pháp lý áp dụng đối với ông H là?

A. kỉ luật.

B. hành chính.

C. hình sự.

D. dân sự.

Câu 113: Trong ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, vì bà K phải điều trị chấn thương cột sống tại bệnh viện nên nhân viên tổ bầu cử là anh A đã tự động viết phiếu bầu thay bà K theo ý của anh và bỏ phiếu bầu đó vào hòm phiếu. Anh A đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây?

A. Bỏ phiếu kín.

B. Đại diện.

C. Trung gian.

D. Được ủy quyền.

Câu 114: Công dân T tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến cho dự án mở rộng khu dân cư của xã. Điều này cho thấy công dân T đã thực hiện quyền dân chủ nào dưới đây?

A. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

B. Được cung cấp thông tin nội bộ.

C. Quyền tự do ngôn luận.

D. Đóng góp ý kiến nơi công cộng

Câu 115: Mọi công dân không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và phải chịu trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp luật là

A. bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.

B. bình đẳng về quyền con người.

C. bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.

D. bình đẳng trước pháp luật.

Câu 116: Bà H không chấp hành quy định của cơ quan chức năng về kiểm tra khai báo y tế phòng chống dịch bệnh, đồng thời còn có hành vi lăng mạ và hành hung một chiến sỹ công an bị thương. Hành vi của bà H sẽ bị xử phạt vi phạm

A. dân sự và hình sự.

B. kỷ luật và hành chính.

C. dân sự và hành chính.

D. hành chính và hình sự.

Câu 117: Do có mâu thuẫn từ việc thanh toán tiền thuê nhà giữa Công ty TNHH của ông K và bà Y là chủ nhà, bà Y đã gọi hai con trai là M và N đến hành hung ông K, làm ông bị chấn thương. Ông K vội vàng gọi tổ bảo vệ của công ty đến và khống chế hành vi của các con bà Y, tiếp tục dùng vũ lực ép M và N đến nhà kho của công ty gần đó và giam họ suốt gần một ngày cho đến khi có lực lượng chức năng đến giải quyết mới thả ra. Vậy ai là người đã vi phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A. Bà Y, M, N và tổ bảo vệ

B. Ông K và tổ bảo vệ.

C. M, N và tổ bảo vệ.

D. Ông K, bà Y và tổ bảo vệ.

Câu 118: Nam thanh niên tên T là đối tượng F1 tiếp xúc với F0 và đã chấp hành xong việc cách ly tập trung. Hiện T đang bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tại gia đình theo quy định. Vào khoảng 20 giờ 30 phút tối, tổ công tác công an xã N  thực hiện kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện đi vào địa bàn xã, đã phát hiện T đang hướng dẫn tập lái xe ô-tô cho chị gái họ. Theo em, T phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

A. Hành chính và tiếp tục bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung.

B. Hành chính và áp dụng các biện pháp cưỡng chế cấm đi khỏi nơi cư trú.

C. Hành chính và tiếp tục bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tại gia đình.

D. Hành chính và bị các cơ quan chức năng tại địa phương giám sát chặt chẽ.

Câu 119: Ủy ban nhân dân xã đồng ý cho công ty X đặt cơ sở sản xuất tại thôn K. Công ty thường xuyên hoạt động vào ban đêm và gây ra những tiếng ồn lớn. Người dân đã viết đơn đề nghị chính quyền xã xem xét lại quy định về thời gian sản xuất của công ty X được ghi trong quyết định cấp phép của mình. Việc làm của người dân thôn K là thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền khiếu nại.

B. Quyền giám sát.

C. Quyền kiểm tra.

D. Quyền tố cáo.

Câu 120: Sau khi hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định, anh H, anh K và anh P cùng đăng kí kinh doanh xe đạp điện. Vì mâu thuẫn với anh P nên ông Q là lãnh đạo cơ quan chức năng chỉ cấp phép cho anh H và anh K. Được anh P cho biết anh H kinh doanh phát đạt, trong khi cửa hàng của mình vắng khách, anh K lập tức tung tin anh H nhập hàng kém chất lượng của anh M để bán cho khách hàng. Thông tin trên đã khiến lượng khách hàng của anh H giảm sút nghiêm trọng. Những ai dưới đây vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Anh P, anh K và ông Q.

B. Anh K, ông Q và anh M

C. Anh P và anh K.

D. Ông Q, anh K.

----------- HẾT ----------

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn GDCD lần 2 Triệu Sơn 4

Hãy so sánh bài làm của các em với phần đáp án bên dưới:

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81C91B101C111C
82A92A102D112C
83C93C103B113A
84D94D104C114A
85B95A105B115D
86A96B106D116D
87C97C107D117B
88D98A108A118C
89B99B109D119A
90D100B110A120D

Trên đây là toàn bộ đề và đáp án của đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD trường Triệu Sơn 4 - Thanh Hóa. Xem thêm bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2021 để chuẩn bị tốt cho kỳ thi quan trọng sắp tới.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM