Đề thi THPT quốc gia môn lịch sử năm 2017 mã đề 302 (có đáp án)

Đề thi khảo sát môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 mã đề 302 bao gồm 40 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm lựa chọn đáp án đúng. Các em có thể tham khảo bộ đáp án chính thức đính kèm để ôn tập và hệ thống lại những kiến thức cơ bản nhất trong chương trình học trung học phổ thông.

ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN LỊCH SỬ NĂM 2017 CHÍNH THỨC

(Mã đề 302)

đề thi sử THPT quốc gia năm 2017 mã đề 302 - 1
đề thi sử THPT quốc gia năm 2017 mã đề 302 - 2
đề thi sử THPT quốc gia năm 2017 mã đề 302 - 3
đề thi sử THPT quốc gia năm 2017 mã đề 302 - 4
 

Các em vừa xem xong đề thi chính thức môn Lịch Sử THPT Quốc Gia năm 2017 với mã đề 302. Để có thể tự đánh giá mức độ kiến thức hiện tại của mình qua việc thử làm đề bài này, các em có thể đối chiếu kết quả với đáp án chính thức của đề bài do Bộ GD&ĐT công bố trong bảng sau:

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC MÃ ĐỀ 302 MÔN SỬ THPT QUỐC GIA 2017

Câu Đáp án
1 C
2 B
3 B
4 D
5 B
6 B
7 C
8 D
9 B
10 C
11 A
12 D
13 A
14 A
15 D
16 A
17 D
18 A
19 C
20 C
21 B
22 D
23 B
24 A
25 D
26 C
27 C
28 A
29 B
30 B
31 A
32 D
33 A
34 C
35 C
36 C
37 A
38 B
39 D
40 D

 

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề thi THPT quốc gia môn lịch sử năm 2017 mã đề 302 (có đáp án) để xem ở dưới đây
Back to top