Đề thi và đáp án mã đề 307 môn lịch sử THPT quốc gia năm 2017

Tham khảo và tải về miễn phí đề thi môn Lịch Sử mã đề 307 kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2017. Tài liệu đề thi Sử có kèm theo đáp án chi tiết để học sinh đối chiếu phục vụ cho quá trình ôn tập kiến thức môn Sử chuẩn bị cho kỳ thi chính thức.

=>HOT: Đã có đáp án môn Sử kỳ thi THPTQG năm 2018 XEM NGAY !

Đề thi Sử kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 mã đề 307

đề thi môn lịch sử THPT quốc gia năm 2017 mã đề 307 (1)
đề thi môn lịch sử THPT quốc gia năm 2017 mã đề 307 (2)
đề thi môn lịch sử THPT quốc gia năm 2017 mã đề 307 (3)
đề thi môn lịch sử THPT quốc gia năm 2017 mã đề 307 (4)
 

Cùng với đề thi THPT quốc gia môn Sử năm 2017, bộ tài liệu còn đính kèm bảng đáp án chi tiết dùng đối chiếu trong quá trình ôn tập, mời các em cùng tham khảo:

Đáp án chi tiết mã đề 307 - Môn thi Sử THPT Quốc gia 2017

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

1

B

21

D

2

D

22

A

3

A

23

D

4

D

24

D

5

B

25

A

6

C

26

D

7

A

27

B

8

B

28

B

9

C

29

C

10

B

30

A

11

D

31

B

12

B

32

A

13

C

33

D

14

C

34

C

15

D

35

B

16

A

36

B

17

C

37

C

18

A

38

C

19

C

39

A

20

B

40

A

 

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề thi và đáp án mã đề 307 môn lịch sử THPT quốc gia năm 2017 để xem ở dưới đây
Back to top