Đáp án đề tham khảo tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật lí (lần 2)

Cập nhật hướng dẫn giải đề thi tham khảo tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 môn Vật lí mới nhất của Bộ GD&ĐT giúp các em tham khảo.

    Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 môn Vật lí gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài là 50 phút.

Nội dung đề thi tham khảo môn Vật lí tốt nghiệp THPT năm 2020

Câu 4: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa. Cơ năng của con lắc là:

A. tổng động năng và thế năng của nó

B. hiệu động năng và thế năng của nó

C. tích của động năng và thế năng của nó

D. thương của động năng và thế năng của nó.

Câu 5: Biên độ của dao động cơ tắt dần

A. không đổi theo thời gian

B. tăng dần theo thời gian

C. giảm dần theo thời gian

D. biến thiên điều hòa theo thời gian

Trang 1 đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật lí
Trang 2 đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật lí
Trang 3 đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật lí

Đáp án tham khảo môn Vật lí đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT năm 2020

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
41 B 51 A 61 C 71 A
42 A 52 B 62 A 72 C
43 C 53 A 63 B 73 B
44 A 54 D 64 B 74 A
45 C 55 D 65 D 75 C
46 A 56 A 66 D 76 C
47 D 57 C 67 A 77 D
48 A 58 B 68 C 78 A
49 C 59 A 69 A 79 A
50 A 60 A 70 D 80 A

Xem thêm bộ đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2020 các môn khác:

- Đề tham khảo tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Toán

- Đề tham khảo tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Văn

- Đề tham khảo tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh

- Đề tham khảo tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa

- Đề tham khảo tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sinh

- Đề tham khảo tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử

- Đề tham khảo tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa

- Đề tham khảo tốt nghiệp THPT năm 2020 môn GDCD

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lý năm 2020 có đáp án số 4

Cùng thử sức với đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lý năm 2020 có đáp án số 4 với cấu trúc chuẩn dễ dàng ôn luyện để đạt điểm cao môn Vật lý.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lý năm 2020 có đáp án số 3

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lý năm 2020 có đáp án số 3 với cấu trúc chuẩn đề thi chính thức của Bộ dễ dàng giúp em ôn luyện để đạt điểm cao môn Vật lý.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lý năm 2020 có đáp án số 2

Cùng thử sức với đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lý năm 2020 số 2 với cấu trúc chuẩn dễ dàng ôn luyện để đạt điểm cao môn Vật lý.

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu