Đề thi môn công dân kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 mã đề 309 (có đáp án)

Tải về tham khảo đề và đáp án thi môn Giáo dục công dân lớp 12 kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 mã đề 309. Xem và tải về miễn phí đề thi môn GDCD thi THPT quốc gia 2017 với định dạng DOC và PDF tiện dụng cho quá trình ôn tập của sĩ tử.

Đề thi môn Giáo dục công dân THPT quốc gia 2017 - Mã đề 309

BỘ GD&ĐT

 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017

Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI

Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

 

Mã đề thi 309

Câu 81. Các cá nhân, tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình là thực hiện trách nhiệm

A. đạo đức.

B. cộng đồng.

C. gia tộc.

D. pháp lí.

Câu 82. Công dân khi vi phạm pháp luật hình sự phải chấp hành hình phạt theo quyết định của

A. Tòa án nhân dân.

B. Hội đồng nhân dân.

C. Đại biểu nhân dân.

D. Ủy ban nhân dân.

Câu 83. Việc khám xét chỗ ở của công dân phải tuân theo đúng

A. nguyện vọng của nhà chức trách.

B. trình tự, thủ tục của pháp luật.

C. khả năng của người quản lí.

D. tính chất, mức độ của vi phạm.

Câu 84. Nhằm phát hiện, ngăn chặn những việc làm trái pháp luật, xâm hại đến lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân là mục đích của quyền

A. đề xuất.

B. khiếu nại.

C. kiến nghị.

D. tố cáo.

Câu 85. Doanh nghiệp không sử dụng lao động nữ vào công việc nặng nhọc, nguy hiểm là thực hiện nội dung quyền bình đẳng

A. trong nội bộ người sử dụng lao động.

B. trong quy trình đào tạo chuyên gia.

C. giữa mục tiêu và biện pháp kích cầu.

D. giữa lao động nam và lao động nữ.

Câu 86. Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của người khác chỉ được thực hiện theo

A. yêu cầu của bưu điện.

B. đề xuất của người gửi.

C. quy định của pháp luật.

D. kiến nghị của người nhận.

Câu 87. Các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam đều có đại biểu của mình trong hệ thống các cơ quan quyền lực nhà nước là thể hiện quyền bình đẳng trong lĩnh vực

A. kinh doanh.

B. chính trị.

C. kinh tế.

D. lao động.

Câu 88. Nhà nước cho người nghèo vay vốn ưu đãi để kinh doanh là thực hiện nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực

A. công vụ.

B. văn hóa.

C. xã hội.

D. hành chính.

Câu 89. Công dân được tự do khám phá khoa học để tạo ra sản phẩm trong các lĩnh vực của đời sống xã hội là thực hiện quyền

A. phán quyết.

B. sáng tạo.

C. đại diện.

D. chỉ định.

Câu 90. Quyền bầu cử của công dân không được thực hiện theo nguyên tắc

A. phổ thông.

B. công khai.

C. bình đẳng.

D trực tiếp.

Câu 91. Bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý theo

A. quy định của pháp luật.

B. tập tục của địa phương.

C. thỏa thuận của cộng đồng.

D. hương ước của làng xã.

Câu 92. Công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội là thực hiện hình thức dân chủ

A. đại diện.

B. chuyên chế.

C. công khai

D. trực tiếp.

Câu 93. Mọi công dân khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được tự do lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp là nội dung quyền bình đẳng trong

A. lĩnh vực kinh doanh.

B. tìm kiếm việc làm.

C. tuyển dụng lao động.

D. đào tạo nhân lực.

Câu 94. Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng

A. thể chế chính trị.

B. quyền lực nhà nước.

C. sức mạnh tập thể.

D. quy ước cộng đồng.

Câu 95. Những người phát triển sớm về trí tuệ được học trước tuổi, học vượt lớp là thể hiện nội dung quyền được

A. phủ định.

B. bình chọn.

C. phán quyết.

D. phát triển.

Câu 96. Học thường xuyên, học suốt đời nghĩa là mọi công dân được học bằng

A. những cách thức thống nhất.

B. nhiều hình thức khác nhau.

C. các phương tiện hiện đại.

D. tất cả giáo trình nâng cao.

Câu 97. Học sinh tham gia phòng, chống bạo lực học đường là thực hiện nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực

A. kinh tế.

B. du lịch.

C. xã hội.

D. quốc phòng.

Câu 98. Mọi công dân khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được đăng kí và cấp giấy phép kinh doanh là thể hiện bình đẳng về

A. quyền.

B. trách nhiệm.

C. tập tục.

D. nghĩa vụ.

Câu 99. Ở phạm vi cơ sở, công dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội trong trường hợp nào dưới đây?

A. Góp ý sửa đổi dự thảo Hiến pháp.

B. Hoàn thiện Bộ luật Tố tụng Hình sự.

C. Biểu quyết xây dựng hương ước làng xã.

D. Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.

Câu 100. Trường hợp nào dưới đây thể hiện quyền tự do ngôn luận của công dân?

A. Bài xích mọi ý tưởng sáng tạo.

B. Đóng góp ý kiến trong cuộc họp.

C. Biểu quyết công khai trong hội nghị.

D. Áp đặt quan điểm của cá nhân.

Câu 101. Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành được bắt nguồn và thực hiện trong

A. giới hạn phạm vi gia tộc.

B. xây dựng kế hoạch dân vận.

C. thực tiễn đời sống xã hội.

D. thói quen văn hóa làng xã.

Câu 102. Nội dung nào dưới đây không thuộc quyền được phát triển của công dân?

A. Khuyến khích bồi dưỡng tài năng.

B. Nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí.

C. Xử lí thông tin liên ngành.

D. Tham gia các hoạt động văn hóa.

Câu 103. Chồng không tạo điều kiện cho vợ đi học nâng cao trình độ chuyên môn là vi phạm quyền bình đẳng hôn nhân và gia đình trong

A. phạm vi gia tộc.

B. quy ước cộng đồng.

C. quan hệ nhân thân.

D. lĩnh vực truyền thông.

Câu 104. Nam thanh niên đủ điều kiện theo quy định của pháp luật mà trốn nghĩa vụ quân sự là không thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A. Thực hiện quy chế.

B. Thi hành pháp luật.

C. Tuân thủ nội quy.

D. Sử dụng pháp luật.

Câu 105. Anh G thường xuyên đi làm muộn, khi bị lãnh đạo nhắc nhở anh đã không rút kinh nghiệm mà còn tỏ thái độ bất cần. Anh G phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

A. Kỉ luật.

B. Hình sự.

C. Hành chính.

D. Dân sự.
Câu 106. P mượn sách tham khảo của H đã lâu mà chưa trả. Khi cần dùng sách, H đã tự ý vào nhà P để tìm nhưng bị em trai của P mắng chửi và đuổi về. H đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Được pháp luật bảo hộ về danh dự.

B. Bất khả xâm phạm về tài sản.

C. Được bảo vệ quan điểm cá nhân.

D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.

Câu 107. Cơ sở kinh doanh karaoke của chị A thường xuyên hoạt động quá giờ quy định là vi phạm pháp luật nào dưới đây?

A. Dân sự.

B. Hình sự.

C. Kỉ luật.

D. Hành chính.

Câu 108. Cửa hàng của anh A được cấp giấy phép bán đường sữa, bánh kẹo. Nhận thấy nhu cầu về thức ăn nhanh trên thị trường tăng cao nên anh A đăng kí bán thêm mặt hàng này. Anh A đã thực hiện nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Thay đổi loại hình doanh nghiệp.

B. Chủ động mở rộng quy mô.

C. Tích cực nhập khẩu nguyên liệu.

D. Tự do tuyển dụng chuyên gia.

Câu 109. Chị M làm đơn xin nghỉ thêm một tháng sau thời gian hưởng chế độ thai sản và được giám đốc X chấp thuận. Vì thiếu người làm, giám đốc X đã tiếp nhận nhân viên mới thay thế vị trí của chị M. Khi đi làm trở lại, chị M bị giám đốc điều chuyển sang công việc khác nặng nhọc hơn. Chị M phải sử dụng quyền nào dưới đây để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình?

A. Khiếu nại.

B. Tố cáo.

C. Phản biện.

D. Kháng nghị.

Câu 110. Cho rằng trong quá trình xây nhà, ông A đã lấn chiếm một phần lối đi chung của xóm nên bà C bực tức xông vào nhà ông A chửi mắng và bị con ông A bắt rồi nhốt trong nhà kho hai ngày. Con ông A đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Bất khả xâm phạm về thân thể.

B. Được pháp luật bảo vệ bí mật đời tư.

C. Bất khả xâm phạm về danh tính.

D. Được pháp luật bảo vệ tài sản cá nhân.

Câu 111. Công nhân B đi làm muộn mười phút nên bị bảo vệ xí nghiệp X không cho vào. Xin mãi không được, công nhân B đã có lời lẽ xúc phạm bảo vệ nên hai bên to tiếng, sỉ nhục nhau. Quá tức giận, công nhân Bphá cổng xông vào đánh bảo vệ phải đi cấp cứu. Công nhân B và bảo vệ vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.

B. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

C. Bất khả xâm phạm về tài sản.

D. Bất khả xâm phạm về đời tư.

Câu 112. Anh N ép buộc vợ phải nghỉ việc ở nhà để chăm sóc gia đình nên vợ chồng anh thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Anh N đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nào dưới đây?

A. Đa chiều.

B. Truyền thông.

C. Nhân thân.

D. Huyết thống.

Câu 113. Trường X trang bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy đạt chuẩn trong khuôn viên nhà trường là thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A. Vận dụng pháp luật.

B. Tuân thủ pháp luật.

C. Thi hành pháp luật.

D. Sử dụng pháp luật.

Câu 114. Mặc dù bố mẹ A muốn con trở thành bác sĩ nhưng A lại đăng kí vào trường sư phạm. A đã vận dụng quyền học tập ở nội dung nào dưới đây?

A. Học vượt cấp, vượt lớp.

B. Học thường xuyên, liên tục.

C. Học theo chỉ định.

D. Học bất cứ ngành, nghề nào.

Câu 115. Anh A nhờ con thay mình đi bỏ phiếu bầu cử nhưng con anh đã từ chối. Con anh A không vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?

A. Ủy quyền.

B. Đại diện.

C. Gián tiếp.

D. Trực tiếp.

Câu 116. Anh M và chị K cùng được tuyển dụng vào làm ở phòng kinh doanh của công ty X với mức lương như nhau. Sau đó do có cảm tình riêng với anh M nên giám đốc ép chị K làm thêm một phần công việc của anh M. Giám đốc đã vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong lao động?

A. Nâng cao trình độ lao động.

B. Cơ hội tiếp cận việc làm.

C. Giữa lao động nam và lao động nữ.

D. Xác lập quy trình quản lí.

Câu 117. Chị T nhặt được công văn mật do giám đốc B làm rơi trên đường về nhà nên mở ra xem rồi nhờ anh P in sao để đăng tải lên mạng xã hội. Nội dung này đã được anh K chia sẻ lên trang tin cá nhân. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín?

A. Giám đốc B và chị T.

B, Giám đốc B, chị T, anh P và anh K.

C. Giám đốc B, chị T và anh P.

D. Chị T và anh P.

Câu 118. Thấy chị M thường xuyên đi làm muộn nhưng cuối năm vẫn nhận chế độ khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chị B nghi ngờ chị M có quan hệ tình cảm với giám đốc K nên đã báo cho vợ giám đốc biết. Do ghen tuông, vợ giám đốc yêu cầu trưởng phòng P theo dõi chị M và bắt chồng đuổi việc chị. Nể vợ, giám đốc K ngay lập tức sa thải chị M. Những ai dưới đây đã vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong lao động?

A. Vợ chồng giám đốc K và trưởng phòng P.

B. Giám đốc K, trưởng phòng P và chị M.

C. Vợ chồng giám đốc K, trưởng phòng P và chị M.

D. Giám đốc K và chị M.

Câu 119. Do nghi ngờ chị N bịa đặt nói xấu mình nên chị V cùng em gái là chị D đưa tin đồn thất thiệt về vợ chồng chị N lên mạng xã hội khiến uy tín của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chồng chị N tức giận đã xông vào nhà chị V mắng chửi nên bị chồng chị V đánh gãy chân. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lý?

A. Vợ chồng chị V, chồng chị N và chị D.

B. Vợ chồng chị V, vợ chồng chị N và chị D.

C. Vợ chồng chị V và chị D.

D. Vợ chồng chị N và chị D.

Câu 120. Trong cuộc họp tổng kết của xã X, kế toán M từ chối công khai việc thu chi ngân sách nên bị người dân phản đối. Ông K yêu cầu được chất vấn trực tiếp kế toán nhưng bị Chủ tịch xã ngăn cản. Chủ thể nào dưới đây đã vận dụng đúng quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội?

A. Người dân xã X và ông K.

B. Kế toán M, ông K và người dân xã X.

C. Chủ tịch và người dân xã X.

D. Chủ tịch xã và ông K

------ HẾT -------

Mời các em tham khảo đáp án chính thức cho mã đề 309 môn Giáo dục công dân THPTQG do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố được tổng hợp trong bảng dưới đây:

học sinh làm bài thi môn GDCD kỳ thi THPT quốc gia năm 2017
 

Đáp án mã đề 309 - Môn thi GDCD kỳ thi THPTQG năm 2017

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

81

D

91

A

101

C

111

B

82

A

92

D

102

C

112

C

83

B

93

A

103

C

113

C

84

D

94

B

104

B

114

D

85

D

95

D

105

A

115

D

86

C

96

B

106

D

116

C

87

B

97

C

107

D

117

C

88

C

98

A

108

B

118

D

89

B

99

C

109

A

119

A

90

B

100

B

110

A

120

A

Chúc các em ôn tập và thi thật tốt !

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X