Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2020 - Đề số 5

Xuất bản: 13/11/2019

Bộ đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm học 2019 - 2020 đề số 5 kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết từng câu giúp các em học sinh cùng phụ huynh học bài và ôn luyện tại nhà.

Mục lục nội dung

Bộ đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán đề số 5 dưới đây do Đọc tài liệu tổng hợp, chọn lọc là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh trong quá trình học toán lớp 4, ngoài ra đây còn là tài liệu để phụ huynh dạy con ở nhà, đồng thời giúp các thầy cô giáo có thêm nhiều ý tưởng để ra đề kiểm tra học kỳ hay và chất lượng.

Đề thi môn Toán lớp 4 học kì 2 năm học 2019-2020 - Đề số 5

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán - Đề số 5

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 4m² 5dm² = 405dm²                        
b) 10m² 10dm² = 1010dm²  
c) 4156cm² = 41dm² 56cm²  
d) 204dm² = 20m² 4dm²  
e) 2km² 517m² = 2 000 517m²  
g) 12km² 1580m²= 12 001 580m²  

Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng và viết kết quả đúng vào chỗ chấm:

a) 5km² 17m² = ….. m²

A) 5 000 017m²                         B) 500 017m²                       C) 50 017m²

b) 2m² 2dm² = ….. dm²

A) 220dm²                                 B) 202dm²                              C) 2020dm²

c) 15m² 5dm² = ….. dm²

A) 155dm²                                 B) 1505dm²                            C) 1550dm²

Câu 3. Viết vào chỗ chấm:

Độ dài đáy 15cm 17dm 24m 37m
Chiều cao 12cm 9dm 15m 18m
Diện tích        

 Câu 4

. Điền dấu \(<, =, >\) thích hợp vào ô trống:

a) 4km² .............. 2km² + 3km²

b) 5km² .............. 5 000 000m²

c) 6km²150m² ........... 6 150 000m²

d) 207 000m² ............... 2km² 75m²

Câu 5. Chọn đáp án đúng

Một bồn hoa hình bình hành có độ dài đáy là 400cm, chiều cao là 25dm. Diện tích bồn hoa đó là:

A. 1m²   

B. 10m²  

C. 100m²

Câu 6. Một thửa ruộng hình bình hành có tổng số đo cạnh đáy và chiều cao là 96m. Chiều cao kém cạnh đáy 12m. Trên thửa ruộng đó người ta trồng rau, cứ 4m2 thu được 16kg rau. Hỏi số rau thu được là bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 7. Cho hình vuông ABCD có diện tích 64m². Đoạn thẳng BM = DN = 2m. Tính diện tích hình bình hành AMCN.

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2020 đề số 5 có đáp án

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán đề số 5

Câu 1.

Áp dụng cách đổi:      1km² = 1 000 000m²

1m² = 100dm² ;      1dm² = 100cm² 

Ta có:

a) 4m² 5dm² = 4m² + 5dm² = 400dm² + 5dm² = 405dm²

b) 10m² 10dm² = 10m² + 10dm² = 1000dm² + 10dm² = 1010dm²

c) 4156cm² = 4100cm² + 56cm² = 41dm²  + 56cm² = 41dm² 56cm²

d) 204dm² = 200dm² + 4dm² = 2m²  + 4dm² = 2m² 4dm²

e) 2km² 517m² = 2km² + 517m² = 2 000 000m² + 517m² = 2 000 517m²

g) 12km² 1580m² = 12km² + 1580m² = 12 000 000m² + 1580m² = 12 001 580m²

Vậy ta có bảng kết quả như sau:

a) 4m² 5dm² = 405dm²  Đ  
b) 10m² 10dm² = 1010dm² Đ
c) 4156cm² = 41dm² 56cm² Đ
d) 204dm² = 20m² 4dm² S
e) 2km² 517m² = 2 000 517m² Đ
g) 12km² 1580m²= 12 001 580m² Đ

Câu 2.

Áp dụng cách đổi:      1km² = 1 000 000m²

1m² = 100dm² ;         1dm² = 100cm²

Ta có:

a) 5km² 17m² = 5km² + 17m² = 5 000 000m² + 17m² = 5 000 017m²

Chọn A

b) 2m² 2dm² = 2m² + 2dm² = 200dm² + 2dm² = 202dm²

Chọn B

c) 15m² 5dm² = 15m² + 5dm² = 1500dm² + 5dm² = 1505dm²

Chọn B

Câu 3.

Độ dài đáy 15cm 17dm 24m 37m
Chiều cao 12cm 9dm 15m 18m
Diện tích 180cm² 153dm² 360m² 666m²

Câu 4.

a) Ta có: 2km² + 3km² = 5km². Mà  4km² \(<\) 5km²

Vậy: 4km²  \(<\)  2km² + 3km²

b)  5km² =  5 000 000m²

c) 6km² 150m² = 6km² + 150m² = 6 000 000m² + 150m² = 6 000 150m²

Mà : 6 000 150m²  \(<\)  6 150 000m²

Vậy: 6km²150m² \(<\) 6 150 000m²

d) 2km² 75m²= 2km² + 75m² = 2 000 000m² + 75m² = 2 000 075m²

Mà: 207 000m²  \(<\)  2 000 075m²

Vậy: 207 000m² \(<\) 2km² 75m²

Câu 5.

Đổi: 400cm = 40dm

Diện tích bồn hoa hình bình hành là:

            40 x 25 = 1000 (dm²)

          1000dm² =10m²

Câu 6.

Chiều cao của thửa ruộng hình bình hành là:

              (96 - 12) : 2  = 42 (m)

Độ dài đáy hình bình hành là:

               96 - 42 = 54 (m)

Diện tích thửa ruộng hình bình hành là:

               42 x 54 = 2268 (m²)

Mỗi 1m² thu được số rau là:

              16:4 = 4 (kg)

Số rau thu được là:

               4 x 2268 = 9072 (kg)

                                       Đáp số: 9072kg

Câu 7. 

Vì 8 x 8 = 64 nên độ dài cạnh hình vuông ABCD là 8m

Chiều cao hình bình hành AMCN bằng cạnh hình vuông ABCD và bằng 8m

Cạnh đáy hình bình hành AMCN là:

               8 + 2 = 10 (m)

Diện tích hình bình hành AMCN là:

               10 x 8 = 80 (m²)

                                         Đáp số: 80 (m²)

******************

Trên đây là đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán đề số 5 có hướng dẫn giải chi tiết từng câu, hy vọng đây sẽ là tài liệu học tập và ôn luyện hữu ích cho các em, đồng thời giúp ích cho các bậc phụ huynh trong quá trình học tập cùng các em. Đừng quên truy cập doctailieu.com để xem thêm nhiều đề thi học kì 2 lớp 4 khác được Đọc tài liệu cập nhật liên tục nhé! Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao!
 

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM