Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020 - Đề số 7

Xuất bản: 17/11/2019

Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm học 2019 - 2020 đề số 7 kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết là tài liệu học tập hữu ích giúp các em học sinh lớp 3 ôn tập và học Toán hiệu quả hơn.

Mục lục nội dung

Mời các em tham khảo đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm học 2019 - 2020 đề số 7 kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết bao gồm những dạng câu hỏi và bài tập thường gặp để chuẩn bị cho bài thi cuối kì sắp tới. Đây cũng là tài liệu hữu ích để phụ huynh dạy và học cùng con ở nhà.

Đề thi môn Toán lớp 3 học kì 2 năm học 2019-2020 - Đề số 7

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán - Đề số 7

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất:

1. Trong các số:  82350, 82305, 82503, 8530. Số lớn nhất là: M1

A. 82350                             B. 82305                               C. 82503                              D. 82530

2.Gi á trị của chữ số 7 trong số 57104 là: M1

A.  70                                 B.  700                                   C. 7000                                D. 70 000

3.  \(x\) : 8 = 1096 ( dư 7 ). Giá trị của \(x\) là : M3

A. 8768                                 B.  137                                C.  144                                  D. 8775  

4.  Điền phép tính nhân và chia thích hợp vào chỗ chấm : M4

  24 ... 6 .... 2 = 8
  
A. 24 : 6 x 2 = 8

B. 24 : 6 : 2 = 8

C. 24 x 6 : 2 = 8  

D. 24 x 6 x 2 = 8

5. Châu có  10 000 đồng. Châu mua hai quyển vở, giá mỗi quyển vở là  4500 đồng.  Hỏi Châu còn lại bao nhiêu tiền? M2

A.  5500 đồng                                  B. 14500 đồng                                  C. 1000 đồng

6. Một mảnh đất hình vuông có cạnh 6cm . Diện tích mảnh đất đó là: M2

A. 36                                               B. 24                                                C.12  

II. PHẦN TỰ LUẬN:

7.  Đặt tính rồi tính: M2

a/ 71584- 65739

b/ 37426 + 7958  

c/ 5438 x 8 

d/ 14889 : 7

8.  Điền dấu \(>, <, =\)  thích hợp vào chỗ chấm: M3

a. 2 kg ...... 1998 g 

b. 450 g....... 500g – 50g.

9. Hình vuông ABCD có chu vi 48 cm. Tính độ dài cạnh hình vuông ABCD? M4

10. Bài toán:  Có 16560 viên gạch xếp đều lên 8 xe tải. Hỏi 3 xe tải đó chở được bao nhiêu viên gạch? M2

Bài giải:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán đề số 7

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Đáp án D. 82530

Câu 2: Đáp án C. 7000 

Câu 3: Đáp án D. 8775 

Câu 4: Đáp án A. 24 : 6 x 2 = 8

Câu 5: Đáp án C. 1000 đồng 

Câu 6: Đáp án A. 36 cm²

II. PHẦN TỰ LUẬN: 4 ĐIỂM

Câu 7. (1 điểm) Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng ghi 0,25 điểm.

a/  71584- 65739 = 5845     
                  
b/  37426 + 7958 = 29468

c/  5438 x 8  = 43504

d/  14889 : 7 = 2127

Câu 8: ( 0,5 điểm) Mỗi  câu chuyển đổi đơn vị đúng và điền dấu đúng ghi 0,25 điểm. không chuyển đổi đơn vị chỉ điền dấu ghi 0,25 điểm cả bài.

a. 2 kg  \(>\) 1998 g                                   b. 450 g   =   500g – 50g.  

Câu 9: ( 0,5 điểm)

Độ dài cạnh hình vuông ABCD dài là: (0,25 điểm)

48 : 4 = 12 (cm)  ( 0,25 điểm)

Đáp số : 12 cm

Câu 10: Số gạch xếp lên mỗi xe tải là:       (0,5)

16560 : 8 = 2070( viên gạch)  ( 0,5)
        
Số gạch xếp lên 3 xe tải là:          (0,25)
  
2070 x 3 = 6210( viên gạch)   ( 0,5)
        
Đáp số: 6210 viên gạch ( 0,25)

*************

Trên đây là đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán đề số 7 có hướng dẫn giải chi tiết từng câu, hy vọng đây sẽ là tài liệu học tập và ôn luyện hữu ích cho các em, đồng thời giúp ích cho các bậc phụ huynh trong quá trình học tập cùng các em. Đừng quên truy cập doctailieu.com để xem thêm nhiều đề thi học kì 2 lớp 3 khác được Đọc tài liệu cập nhật liên tục nhé! Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM