Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 - Đề số 10

Bộ đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2019 - 2020 đề số 10 kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết là tài liệu học tập hữu ích giúp các em học sinh lớp 2 ôn tập và học Toán hiệu quả hơn.

Mời các em tham khảo đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2019 - 2020 đề số 10 kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết bao gồm những dạng câu hỏi và bài tập thường gặp để chuẩn bị cho bài thi cuối kì sắp tới. Đây cũng là tài liệu hữu ích để phụ huynh dạy và học cùng con ở nhà.

Đề thi môn Toán lớp 2 học kì 2 năm học 2019-2020 - Đề số 10

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề số 10

1.    Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

A) Các số 562; 625; 652 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

a. 562; 625; 652    

b. 625; 562; 652    

c. 652; 625; 562

B) Trong các số 265; 279; 257; 297; số lớn hơn 279 là:

a. 265                                                   b. 257                                                     c. 297

2.  Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a. 38m + 27m =  65m    

b.1m = 10dm     

c. 16cm : 4 =  12cm     

d.1000m = 10km     

3.  Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

a. 211; 212; 213; ……..; ……..; 216; ……..; 218; 219; ……..

b. 510; 515;……..; 525; 530; ……..; ……..;

4. Điền số hoặc cách đọc của số đó tương ứng vào bảng sau:

Tám trăm bảy mươi                         
  400
Năm trăm bảy mươi  
  404

5. Số ?

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 đề số 10 có đáp án ảnh 1
 

6. Điền dấu \(>, <, =\)  vào ô trống:

a. 600 + 30    63    

b. 100    1000

7. Đặt tính rồi tính:

a.  400 + 99  

b.    764 - 25

8. Tìm x : 

a.    400  +  \(x\)  = 200\(x\)   

b.    295 - \(x\) = 180

9.    Hình bên có ………. hình tam giác

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 đề số 10 có đáp án ảnh 2

Viết tên các hình tam giác đó: ……………..

10.    Đàn gà nhà Lan có 86 con, đã bán đi 29 con. Hỏi nhà Lan còn lại bao nhiêu con gà?

Giải

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán đề số 10

1. A. Đáp án a

B. Đáp án c

2. a. Đ b. Đ c. S d. Đ

3. a. 211; 212; 213; 214 ;215; 216; 217; 218; 219; 220

b. 510; 515; 520.; 525; 530; 535; 540;

4. 

Tám trăm bảy mươi 870 
Bốn trăm 400
Năm trăm bảy mươi 570
Bốn trăm linh bốn 404

5.

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 đề số 10 có đáp án ảnh 3

6.

a. 600 + 30  \(>\)  63 

b. 100  \(<\)  1000

7. 

a.  400 + 99  = 499

b.  764 - 25 = 739

8.

a. 400  + \(x\)  = 200\(x\) 

=> \(x\) = 400 : 200 = 2

b. 295 - \(x\) = 180

=> \(x\) = 295 - 180 = 115

9. Hình bên có 5 hình tam giác là: BAH, AHC, HCD, ACD, ABC

10. Nhà Lan còn số con gà là:

86 - 29 = 57 (con)

Đáp số: 57 con

*****************

Trên đây là đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán đề số 10 có hướng dẫn giải chi tiết từng câu, hy vọng đây sẽ là tài liệu học tập và ôn luyện hữu ích cho các em, đồng thời giúp ích cho các bậc phụ huynh trong quá trình học tập cùng các em. Đừng quên truy cập doctailieu.com để xem thêm nhiều đề thi học kì 2 lớp 2 khác được Đọc tài liệu cập nhật liên tục nhé! Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao!

doctailieu.com
Tải về
12/11/2019    08:00 AM
Back to top