Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 mới nhất năm 2020

Xuất bản: 07/05/2020 - Tác giả:

Thầy cô và phụ huynh có thể tải ngay đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2020 có đáp án kèm theo dành cho các em thử sức tại nhà.

Bố mẹ giúp con ôn luyện cho bài kiểm tra giữa học kì Toán lớp 2 với dạng đề mới nhất năm 2020 được ra như sau:

Đề kiểm tra gồm 2 phần: Trắc nghiệm và tự luận

Thời gian để làm bài là 40 phút.

Đề kiểm tra

I. Phần trắc nghiệm. (4 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Trong phép chia 10 : 5 = 2; số bị chia là: 

A. 10

B. 2 

C. 5

D. 2 và 5

Câu 2. Kết quả của phép tính là: 4 x 7 + 2 =

A. 36

B. 30 

C. 28

D. 32

Câu 3. Có 12 quả cam chia đều cho 3 bạn. Mỗi bạn có số quả cam là:

A. 3 quả cam

B. 4 quả cam

C. 5 quả cam

D. 6 quả cam

Câu 4. Phép chia đúng là: 

A. 2 :4 = 8 

B. 8 : 2 = 4

C. 8 : 4 = 4 

D. 2 : 4 = 4

Câu 5. Tên gọi đúng của hình dưới là:

câu 5 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 mới nhất năm 2020
 

A. đoạn thẳng 

B. đường thẳng 

C. đường gấp khúc 

D. hình tam giác 

Câu 6. Dấu lần lượt cần điền vào ô trống để được phép tính đúng là: 4 ☐ 5☐ 4 = 16 

A. + ; x 

B. x ; + 

C. x ; -

D. : ; + 

Câu 7. Mỗi tuần em đi học 5 ngày. Trong 4 tuần em đi học số ngày là:

A. 15 ngày 

B. 16 ngày

C. 20 ngày 

D. 25 ngày 

Câu 8. Chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là 9cm, 12cm, 15cm là:

A. 34cm 

B. 35cm 

C. 36cm

D. 37cm

II. Phần tự luận. (6 điểm) 

Bài 1. Tính nhẩm. (1,5 điểm)

a) 3 x 4 =

b) 18 : 2 =

c) 4 x 7 =

d) 25 : 5 =

g) 24: 3 =

e) 5 x 6 =

Bài 2. Điền dấu “\(> ; <\)" hoặc "=" vào ô trống. (1,5 điểm)

a) 40l:5 ☐ 4l x 2

b) 30dm : 6 ☐ 5dm x 9

e) 20kg : 2 ☐ 1kg x 5

d) 16:2 ☐ 4x7

c) 9cm ☐ 18cm: 2

g) 18:3 ☐ 28:4

Bài 3. Lớp 2A có 25 học sinh xếp đều thành 5 tổ. Hỏi mỗi tổ có mấy học sinh? (1 điểm)

Bài giải

........... ............ ........... ............ 

........... ............ ........... ............ 

........... ............ ........... ............ 

Bài 4. Một thanh sắt được uốn thành hình tam giác như hình vẽ. Tính độ dài thanh sắt đó. (1 điểm)

câu 4 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 mới nhất năm 2020
 

Bài giải

........... ............ ........... ............ 

........... ............ ........... ............ 

........... ............ ........... ............ 

Bài 5. Tìm một số, biết rằng lấy số đó nhân với 3 thì được số lớn nhất có một chữ số. (1 điểm)

Bài giải

........... ............ ........... ............ 

........... ............ ........... ............ 

........... ............ ........... ............ 

........... ............ ........... ............ 

Bố mẹ có thể trực tiếp in đề trong file DOC và PDF đính kèm và hãy tính giờ giúp con làm bài kiểm tra giữa học kì Toán lớp 2 này rồi chấm điểm cho bé yêu nhé!

Đáp án

I. Phần trắc nghiệm. (4 điểm)

Câu 1. A. 10

Câu 2. B. 30 

Câu 3. B. 4 quả cam

Câu 4. B. 8 : 2 = 4

Câu 5. C. đường gấp khúc 

Câu 6. C. x ; -

Câu 7. C. 20 ngày 

Câu 8. C. 36cm

II. Phần tự luận. (6 điểm) 

Bài 1.

a) 3 x 4 = 12

b) 18 : 2 = 9

c) 4 x 7 = 28

d) 25 : 5 = 5

g) 24: 3 = 8

e) 5 x 6 = 30

Bài 2. 

a) \(40l:5 = 4l . 2\)

b) \(30dm : 6 < 5dm . 9\)

e) \(20kg : 2 > 1kg . 5\)

d) \(16:2 < 4.7\)

c) \(9cm = 18cm: 2\)

g) \(18 : 3 < 28:4\)

Bài 3.

Bài giải

Mỗi tổ có số học sinh là:

25 : 5 = 5 (học sinh)

Đáp số: 5 học sinh.

Bài 4. 

Bài giải

Độ dài của thanh sắt là:

5 + 5 + 5 = 15 (cm)

Đáp số: 15cm.

Bài 5. Bài giải

Số lớn nhất có một chữ số là số 9.

Số cần tìm là: 

9 : 3 = 3

Đáp số: 3.

-/-

Tham khảo thêm trọn bộ đề thi học kỳ 2 toán lớp 2 có đáp án chi tiết do Đọc tài liệu biên soạn và thực hiện. Mong rằng tài liệu này giúp các em ôn tập chuẩn bị tốt nhất cho kì thi cuối kì sắp tới!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM