Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 chương 2 (Số nguyên) - Đề số 3

Xuất bản: 25/09/2019 - Tác giả:

Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 chương 2 đề số 3 kèm đáp án chi tiết là tài liệu hữu ích giúp các em ôn luyện và nắm được cách làm đề kiểm tra toán 6 chương 2 Số nguyên.

Mục lục nội dung

Nếu đang ôn luyện và chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới, em hãy tham khảo ngay đề kiểm tra 15 phút Toán 6 chương 2 đề số 3 dưới đây của Đọc tài liệu. Đề có kèm đáp án chi tiết để các em đối chiếu, so sánh và nắm rõ cách làm, cách trình bày bài sao cho chuẩn nhất. Cùng tham khảo em nhé!

Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 Chương 2 - Đề số 3

Bài 1. (2 điểm) Tính

a) 49 + (11 – 25)

b) -8 + 5 . (-9)

c) 40 – (-7)²

d) | -15 + 21| – |4 – 11|

Bài 2. (2 điểm) Tính tổng các số nguyên x, biết:

a) -3 < x < 2

b) -789 < x ≤ 789

Bài 3. (3 điểm) Tìm x ∈ Z, biết:

a) x + 9 = 2 - 17

b) x - 17 = (-11) . (-5)

c) |x – 5| = (-4)²

Bài 4. (3 điểm) Tìm các số nguyên x sao cho:

a) -7 là bội của x + 8

b) x – 2 là ước của 3x – 13

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 Chương 2 đề số 3

Bài 1.

a) 49 + (11 – 25) = 49 + (-14) = 35

b) -8 + 5 . (-9) = -8 + (-45) = -53

c) 40 – (-7)² = 40 – 49 = -9

d) |-15 + 21| - |4 – 11| = |6| - |-7| = 6 – 7 = -1

Bài 2.

a) -4 < x < 3, vì x ∈ Z => x ∈ {-3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2}

Do đó tổng các số nguyên là : - 3 + (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2= -3

b) -789 < x ≤ 789, vì x ∈ Z

⇒ x ∈ {-788 ; -787; ….; -1 ; 0 ; 1 ; ......; 787 ; 788 ; 789}

⇒ Tổng các số nguyên là: 789 + ( -787 + 788 ) + ( -787 + 787 ) + … +  (-1 + 1) + 0= 789

Bài 3.

a) x + 9 = 2 - 17

\(\Leftrightarrow\) x + 9 = -15

\(\Leftrightarrow\) x = -15 - 9

\(\Leftrightarrow\) x = -24

b) x - 17 = (-11) . (-5)

\(\Leftrightarrow\) x - 17 = 55

\(\Leftrightarrow\) x = 55 + 17

\(\Leftrightarrow\) x = 72

c) |x – 5| = (-4)²

\(\Leftrightarrow\) |x – 5| = 16

\(\Leftrightarrow \left[ \matrix{ {x - 5} = {16} \hfill \cr {x - 5} = {-16} \hfill \cr} \right. \)

\(\Leftrightarrow \left[ \matrix{ {x} = {16 + 5} \hfill \cr {x} = {-16 + 5} \hfill \cr} \right. \)

\(\Leftrightarrow \left[ \matrix{ {x} = {21} \hfill \cr {x} = {-11} \hfill \cr} \right.\)

Bài 4.

a) -7 là bội của x + 8. Nên x + 8 là ước của -7

⇒ x + 8 ∈ {1; -1; 7; -7}

⇒ x ∈ {-7; -9; -1; -15}

b) Ta có: 3x – 13 = 3x – 6 – 7 = 3 ( x – 2 ) – 7

Do đó: x – 2 là ước của 3x – 13. Nên x – 2 là ước của 7

⇒ x – 2 ∈ { 1 ; -1 ; 7 ; -7 }

⇒ x ∈ { 3 ; 1 ; 9 ; -5 }

Các em nhớ kết luận đáp án của từng bài nhé!

****************

Trên đây là một trong những đề kiểm tra 15 phút Toán 6 mà em có thể tham khảo trong quá trình học tập và ôn luyện của mình. Đừng quên thường xuyên truy cập doctailieu.com để cập nhật những tài liệu học tập hữu ích và mới nhất em nhé!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM