Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 chương 2 (Số nguyên) - Đề số 1

Xuất bản: 25/09/2019 - Tác giả:

Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 chương 2 đề số 1 kèm đáp án chi tiết là tài liệu hữu ích giúp các em ôn luyện và nắm được cách làm đề kiểm tra chương 2 Số nguyên.

Mục lục nội dung

Mời các em tham khảo đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 chương 2 đề số 1 bao gồm những dạng câu hỏi và bài tập thường gặp của toán lớp 6 phần Số nguyên.

Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 Chương 2 - Đề số 1

Bài 1. (3 điểm) Tính

a) -9 + 7

b) -7 – 2

c) -8 . (-7)

d) (-3)2 . 5

Bài 2. (4 điểm) Tìm x ∈ Z, biết :

a) x + 9 = -7

b) x – 4 = -8

c) | x | - 2 = 5

d) |x – 2| = 5

Bài 3. (3 điểm)

a) Tìm x sao cho x + 2011 là số nguyên dương nhỏ nhất.

b) Tính tổng các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 100.

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 Chương 2 đề số 1

Bài 1.

a) -9 + 7 = -2

b) -7 – 2 = -9

c) -8 . (-7) = 56

d) (-3)2 . 5 = 9 . 5 = 45

Bài 2.

a) x + 9 = -7

\(\Leftrightarrow\) x = -7 – 9

\(\Leftrightarrow\) x = -16

b) x – 4 = -8

\(\Leftrightarrow\) x = -8 + 4

\(\Leftrightarrow\) x = -4

c) |x| - 2 = 5

\(\Leftrightarrow\) |x| = 5 + 2

\(\Leftrightarrow\) |x| = 7

\( \Leftrightarrow \left[ \matrix{ {x} = {7} \hfill \cr {x} = {-7} \hfill \cr} \right.\)

Vậy x = 7 là giá trị cần tìm.

d) |x – 2| = 5

\( \Leftrightarrow \left[ \matrix{ {x - 2} = {5} \hfill \cr {x - 2} = {-5} \hfill \cr} \right.\) \( \Leftrightarrow \left[ \matrix{ {x} = {5 + 2} \hfill \cr {x} = {-5 + 2} \hfill \cr} \right.\)

\( \Leftrightarrow \left[ \matrix{ {x} = {7} \hfill \cr {x} = {-3} \hfill \cr} \right.\)

Kết luận: Vậy x = -3 hoặc x = 7 là giá trị cần tìm.

Bài 3.

a) Số nguyên dương nhỏ nhất là 1

Do đó, ta có : x + 2011 = 1

x = 1 – 2011 = -2010

b) Các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 100 là -99 ; -98 ; … ; 98 ; 99

Tổng cần tìm là: ( -99 + 99 ) + ( -98 + 98 ) + … + ( -1 + 1 ) + 0 = 0 + 0 + ... + 0 = 0

---------------------------

Đọc tài liệu đã hướng dẫn cách giải đề kiểm tra 15 phút Toán 6 Chương 2 đề số 1 với một số dạng bài có thể ra trong đề kiểm tra sắp tới. Ngoài ra, đừng quên tham khảo các đề kiểm tra 15 phút Toán 6 khác được cập nhật liên tục tại doctailieu.com để ôn luyện và đạt kết quả tốt nhất em nhé!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM