Đâu không phải là đặc điểm của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi...?

Xuất bản: 15/06/2020 - Tác giả:

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Đâu không phải là đặc điểm của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Phong trào phát triển rộng khắp,nhưng diễn ra không đồng đều.

B. Mức độ độc lập và sự phát triển đất nước sau khi độc lập không đồng đều nhau.

C. Phong trào đấu tranh đều do giai cấp tư sản lãnh đạo.

D. Phong trào diễn ra rộng khắp, chống Chủ nghĩa thực dân mới.

Trả lời

Phong trào diễn ra rộng khắp, chống Chủ nghĩa thực dân mới không phải là đặc điểm của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai?

Đáp án: D

Ghi nhớ:

Những đặc điểm của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi

Các nước đoàn kết đấu tranh qua tổ chức thống nhất Châu Phi

Lãnh đạo phong trào hầu hết chính Đảng hoặc tổ chức chính trị của giai cấp tư sản.

Hình thức đấu tranh chủ yếu là chính trị, hợp pháp.

Các nước giành độc lập ở mức độ khác nhau và sự phát triển kinh tế cũng không đồng đều.

Tham khảo thêm: Kiến thức Lịch sử 12 bài 5 - Các nước Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh.

Trên đây là đáp án và giải thích chi tiết cho câu hỏi Đâu không phải là đặc điểm của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai? giúp các em ôn tập kiến thức. Để luyện tập thêm, các em có thể tham gia làm đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử với các câu hỏi hay đã được ĐọcTàiLiệu biên soạn.

Các câu hỏi liên quan

Chúc các em học tập tốt và đạt được những kết quả cao.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM