Đáp án đề thi Lý THPT QG năm 2018 - Tất cả các mã đề

Cập nhật đáp án đề thi THPT 2018 môn Vật Lý tất cả các mã đề nhanh và chính xác nhất giúp các em tham khảo.

Sáng hôm nay 26/6/2018 hơn 900 nghìn thí sinh trên cả nước bước vào làm bài thi môn Lý kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Đọc Tài Liệu cập nhật nhanh và đầy đủ đáp án đề thi môn Lý 24 mã đề tại đây.

Đáp án đề thi Lý THPT QG năm 2018 - Tất cả các mã đề
 

Đáp án đề thi THPT 2018 môn lý 24 mã đề

Đáp án môn Lý mã đề 201
 

Đáp án môn Lý mã đề 202

CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP AN CÂU ĐÁP ÁN
1 A 11 B 21 D 31 A
2 B 12 B 22 D 32 A
3 D 13 C 23 D 33 B
4 A 02 B 24 C 34 A
5 B 15 A 25 B 35 C
6 D 16 D 26 C 36 C
7 B 17 C 27 A 37 B
8 D 18 C 28 D 38 A
9 B 19 C 29 A 39 B
10 D 20 A 30 A 40 C

 

 

Đáp án môn Lý mã đề 203

Đang cập nhật
 

Đáp án môn Lý mã đề 204

Đang cập nhật
 

Đáp án môn Lý mã đề 205

CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP AN CÂU ĐÁP ÁN
1 B 11 A 21 A 31 C
2 C 12 C 22 B 32 A
3 B 13 D 23 C 33 C
4 A 14 C 24 C 34 A
5 A 15 A 25 C 35 D
6 B 16 B 26 D 36 C
7 D 17 C 27 B 37 B
8 A 18 B 28 D 38 B
9 D 19 D 29 D 39 D
10 A 20 A 30 C 40 B

Đáp án môn Lý mã đề 206

CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN
1 C 11 B 21 A 31 A
2 C 12 C 22 A 32 A
3 B 13 A 23 A 33 D
4 D 14 C 24 C 34 A
5 A 15 A 25 B 35 D
6 D 16 B 26 D 36 D
7 C 17 B 27 A 37 D
8 D 18 D 28 C 38 C
9 B 19 B 29 A 39 B
10 C 20 B 30 C 40 B

Đáp án môn Lý mã đề 207

CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP AN CÂU ĐÁP ÁN
1 C 11 D 21 C 31 C
2 B 12 C 22 A 32 B
3 D 13 B 23 B 33 A
4 C 14 C 24 C 34  
5 A 15 A 25 B 35  
6 B 16 B 26 D 36  
7 C 17 A 27 C 37 A
8 B 18 D 28 D 38 B
9 D 19 A 29 D 39  
10 C 20 B 30   40  

Đáp án môn Lý mã đề 208

 

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 B 11 C 21 A 31 A
2 A 12 C 22 C 32 B
3 D 13 A 23 D 33 D
4 C 14 A 24 C 34 B
5 D 15 C 25 C 35 C
6 C 16 D 26 A 36 B
7 D 17 C 27 A 37 A
8 C 18 D 28 C 38 D
9 A 19 C 29 C 39 B
10 C 20 D 30   40 B

 

Đáp án môn Lý mã đề 209

CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP AN CÂU ĐÁP ÁN
1 C 11 C 21 B 31 C
2 B 12 A 22 A 32 B
3 A 13 D 23 D 33 A
4 B 14 B 24 A 34 A
5 C 15 B 25 C 35 B
6 A 16 D 26 D 36 C
7 B 17 C 27 C 37 A
8 B 18 B 28 A 38 D
9 A 19 B 29 D 39 D
10 D 20 D 30 D 40 C

Đáp án môn Lý mã đề 210

CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN
1 C 11 D 21 B 31 A
2 D 12 D 22 B 32 D
3 A 13 A 23 B 33 A
4 D 02 B 24 D 34 A
5 C 15 C 25 C 35 D
6 D 16 B 26 A 36 B
7 B 17 D 27 A 37 B
8 C 18 D 28 C 38 C
9 A 19 B 29 C 39 B
10 D 20 C 30 B 40 C

Đáp án môn Lý mã đề 211

Đang cập nhật
 

Đáp án môn Lý mã đề 212

Đang cập nhật
 

Đáp án môn Lý mã đề 213

1.D 2.B 3.C 4.D 5.A 6.C 7.A 8.B 9.A 10.C
11.A 12.C 13.B 14.D 15.C 16.A 17.C 18.B 19.C 20.D
21.D 22.A 23.B 24.A 25.A 26.D 27.B 28.B 29.A 30.B
31.C 32.D 33.C 34.A 35.A 36.C 37.D 38.B 39.C 40.C

 

Đáp án môn Lý mã đề 214

 

1.D 2.C 3.B 4.D 5.C 6.C 7.D 8.A 9.A 10.B
11.B 12.B 13.A 14.D 15.B 16.C 17.B 18.D 19.B 20.A
21.D 22.B 23.C 24.A 25.C 26.A 27.A 28.A 29.D 30.C
31.A 32.D 33.C 34.B 35.B 36.C 37.D 38.B 39.C 40.D

 

Đáp án môn Lý mã đề 215

Đang cập nhật
 

Đáp án môn Lý mã đề 216

Đang cập nhật
 

Đáp án môn Lý mã đề 217

Đang cập nhật
 

Đáp án môn Lý mã đề 218

Đang cập nhật
 

Đáp án môn Lý mã đề 219

Đang cập nhật
 

Đáp án môn Lý mã đề 220

Đang cập nhật
 

Đáp án môn Lý mã đề 221

Đang cập nhật
 

Đáp án môn Lý mã đề 222

Đang cập nhật
 

Đáp án môn Lý mã đề 223

1.D 2.B 3.C 4.D 5.A 6.C 7.A 8.B 9.A 10.C
11.A 12.C 13.B 14.D 15.C 16.A 17.C 18.B 19.C 20.D
21.D 22.A 23.B 24.A 25.A 26.D 27.B 28.B 29.A 30.B
31.C 32.D 33.C 34.A 35.A 36.C 37.D 38.D 39.C 40.C

 

Đáp án môn Lý mã đề 224

Đang cập nhật
 

Xem tiếp: Đáp án 24 mã đề thi môn Sinh THPTQG năm 2018

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu