Đáp án đề thi Lý mã đề 210 - THPT Quốc Gia 2018

Tham khảo đáp án đề thi môn Lý mã đề 210 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2018.

Đề thi

Đề thi Lý mã 210 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 1


Đề thi Lý mã 210 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 2


Đề thi Lý mã 210 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 3


4
 

Đáp án đề thi mã Lý đề 210
 

CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP AN CÂU ĐÁP ÁN
1 C 11 D 21 B 31 A
2 D 12 D 22 B 32  
3 A 13 A 23 B 33  
4 D 14 B 24 D 34  
5 C 15 C 25 C 35  
6 D 16 B 26 A 36 B
7 B 17 D 27 A 37  
8 C 18 D 28 C 38  
9 A 19 B 29 C 39 D
10 D 20 C 30   40 C

 

Back to top