Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Hậu Giang 2018

Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Hậu Giang năm học 2018 được cập nhật chi tiết gợi ý và lời giải từng câu của đề thi tại đây.

XEM NGAY: Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 năm 2019 tỉnh Hậu Giang

Đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Hậu Giang năm học 2018 - 2019

trang 1 đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Hậu Giang 2018
trang 2 đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Hậu Giang 2018

trang 3 đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Hậu Giang 2018
trang 4 đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Hậu Giang 2018

Đáp án đề Toán vào lớp 10 tỉnh Hậu Giang năm 2018

Phần Trắc nghiệm:

1.A2.D3.A4.B
5.D6.D7.C8.D
9.B10.A11.C12.D

Phần Tự luận:

Câu 1:

Đáp án câu 1 đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Hậu Giang 2018

Câu 2:

Đáp án câu 2 đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Hậu Giang 2018

Câu 3:

Đáp án câu 3 đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Hậu Giang 2018

Câu 4:

Đáp án câu 4 đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Hậu Giang 2018

Đáp án câu 4 (tiếp) đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Hậu Giang 2018

Tâm Phương (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM