Đáp án môn Vật lí mã đề 218 THPT quốc gia 2017

Đọc Tài Liệu chia sẻ đề thi và đáp án môn Vật Lí mã đề 218 THPT Quốc Gia năm 2017 chính thức của bộ GD&DT

Đề thi


Đáp án môn Vật lí mã đề 218 THPT quốc gia 2017 trang 1
Đáp án môn Vật lí mã đề 218 THPT quốc gia 2017 trang 2
Đáp án môn Vật lí mã đề 218 THPT quốc gia 2017 trang 3
Đáp án môn Vật lí mã đề 218 THPT quốc gia 2017 trang 4
 

Đáp án

1.B 11.A 21.D 31.D
2.C 12.C 22.B 32.B
3.D 13.C 23.D 33.B
4.B 14.B 24.A 34.B
5.C 15.C 25.A 35.C
6.C 16.A 26.B 36.B
7.D 17.A 27.A 37.D
8.C 18.D 28.A 38.B
9.C 19.C 29.D 39.B
10.D 20.A 30.D 40.B

Đã có đáp án đề thi môn Lý THPT 2018:

Xem ngay tại: Đáp án đề thi Lý THPT QG năm 2018 - Tất cả các mã đề

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đáp án môn Vật lí mã đề 218 THPT quốc gia 2017 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu