Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2017 - 2018 tỉnh Tiền Giang

Đọc Tài Liệu xin gửi đến các bạn đáp án đề thi môn Văn vào lớp 10 năm 2017 - 2018 chính thức của sở GD&DT tỉnh Tiền Giang.

Đề thi:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TIỀN GIANG

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10
MÔN THI: NGỮ VĂN

Ngày thi: 04/6/2017

Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề thi có 01 trang, gồm 05 câu)

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi, từ câu 1 đến câu 3:

- (1) Trời ơi, chỉ còn có năm phút!

(2) Chính là anh thanh niên giật mình nói to, giọng cười nhưng đầy tiếc rẻ. (3) Anh chạy ra nhà phía sau, rồi trở vào liền, tay cầm một cáu làn. (4) Nhà họa sĩ tặc lưỡi đứng dậy. (5) Cô gái cũng đứng lên, đặt lại chiếc ghế, thong thả đi đến chỗ bác già.

- (6) Ô! (7) Cô còn quên chiếc mùi soa đây này!

(8) Anh thanh niên vừa vào, kêu lên. (9) Để người con gái khỏi trở lại bàn, anh lấy chiếc khăn tay còn vo tròn cặp giữa cuốn sách tới trả cho cô gái. (10) Cô kĩ sư mặt đỏ ửng, nhận lại chiếc khăn và quay vội đi.

(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)

Câu 1: (1,0 điểm)

Xác định và gọi tên thành phần biệt lập trong câu (1)

Câu 2: (1,0 điểm)

Trong các câu (7), (8), (9) câu nào là câu ghép? Chỉ ra kiểu quan hệ về nghĩa giữa các vế trong câu ghép đó.

Câu 3: (1,0 điểm)

Nêu hàm ý trong câu (1) và cho biết vì sao anh thanh niên không nói thẳng điều đó với họa sĩ và cô gái?

Câu 4: (3,0 điểm)

Viết một đoạn văn giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ: "Trăm hay không bằng tay quen."

Câu 5: (4,0 điểm)

Phân tích đoạn thơ sau:

Mặt trời xuống biển như hòn lửa
Sóng đã cài then đêm sập cửa
Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi
Câu hát căng buồm cùng gió khơi.

Hát rằng: cá bạc biển Đông lặng,
Cá thu biển đông như đoàn thoi
Đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng
Đến dệt lưới ta, đoàn cá ơi!

(Trích Đoàn thuyền đánh cá – Huy Cận – dẫn theo Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục, 2012, trang 139,140)

----HẾT----

Đáp Án:

Đáp Án đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2017 - 2018 tỉnh Tiền Giang sẽ được cập nhật nhanh nhất tại link này.

 

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu