Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình năm 2018

Cập nhật đề thi chính thức và đáp án tham khảo môn Toán thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình năm 2018
Mục lục nội dung

Đề thi toán vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình năm 2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH NINH BÌNH
ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2018 - 2019
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Đề thi gồm có 05 câu trong 01 trang 

Bài thi môn: TOÁN - Ngày thi: 02/6/2018
Thời gian làm bài: 120 phút
(không kể thời gian phát đề)

đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình năm 2018


Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình năm 2018


Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình năm 2018

Nếu không xem được đáp án chi tiết các bạn cập nhật lại đường link sau nhé:

https://doctailieu.com/dap-an-de-thi-toan-vao-lop-10-tinh-ninh-binh-nam-2018-2019

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM