Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang 2018

Cập nhật đề thi và đáp án tham khảo môn Toán vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang năm 2018

Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang 2018

>> CẬP NHẬTĐề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Tiền Giang năm 2019 có đáp án

Đề Bài môn Toán vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang năm 2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH TIỀN GIANG
KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10
Năm học 2018-2019
Môn thi: TOÁN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 01 trang, gồm 05 bài)
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)
Ngày thi: 05/6/2018

Bài I. (3,0 điểm)


 

Bài III. (1,5 điểm)

Hai bến sông A và B cách nhau 60km. Một ca nô đi xuôi dòng từ A đến B rồi ngược dòng từ B về A. Thời gian đi xuôi dòng ít hơn thời gian đi ngược dòng là 20 phút. Tính vận tốc ngược dòng của ca nô, biết vận tốc xuôi dòng lớn hơn vận tốc ngược dòng của ca nô là 6km/h.

Bài IV. (2,5 điểm)

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AB < AC), các đường cao AF, BD CE cắt nhau tại H.

1. Chứng mính tứ giác BEDC nội tiếp trong một đường tròn.

2. Chứng minh AE.AB = AD.AC

3. Chứng minh FH là phân giác của góc EFD

4. Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng BC. Chứng minh góc DOC = góc FED

Bài V. (1,0 điểm

đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang 2018 1
 

--- HẾT ---

Đáp Án tham khảo môn Toán vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang năm 2018

Bài I

cách làm câu 1 đề thi toán vào 10 tiền giang 2018
 

Bài II

đáp án câu 2 đề thi toán vào 10 tiền giang 2018
 

Bài III

đáp án câu 3 đề thi toán vào 10 tiền giang 2018
 

Bài IV

giải câu 4 đề thi toán vào 10 tiền giang 2018
 

Bài V

câu 5 đề thi toán vào 10 tiền giang 2018

 

Nếu không tự động cập nhật được đáp án, các em xem tại đây:

https://doctailieu.com/dap-an-de-thi-toan-vao-lop-10-tien-giang-2018

Back to top