Đáp án đề thi toán vào lớp 10 năm 2018 tỉnh Phú Yên

Cập nhật đề thi chính thức và đáp án tham khảo môn thi Toán tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 sở giáo dục tỉnh Phú Yên.

MỚI NHẤT: Đáp án đề thi toán vào lớp 10 năm 2019 tỉnh Phú Yên

Đề thi chính thức:

trang 1 đề toán thi vào 10 phú yên 2018
trang 2 đề toán thi vào 10 phú yên 2018

Đáp án tham khảo:

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

1 D 7 B
2 B 8 D
3 C 9 C
4 B 10 A
5 C 11 B
6 A 12 A

PHẦN II: TỰ LUẬN

Đáp án đề thi toán vào lớp 10 năm 2018 - 2019 tỉnh Phú Yên
 

Tổ chuyên môn của chúng tôi đang tiến hành giải đề thi Toán 2018 của tỉnh Phú Yên

Back to top