Đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 TP. Đà Nẵng năm 2018

Xem ngay đề thi chính thức và đáp án tham khảo môn Toán thi vào lớp 10 năm học 2018 của sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng.

XEM NGAY: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Đà Nẵng năm 2019

Đề thi

đề thi môn Toán vào lớp 10 TP. Đà Nẵng năm 2018

đề thi môn Toán vào lớp 10 TP. Đà Nẵng năm 2018 1
 


 

Đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 TP Đà Nẵng năm 2018

Câu 1

Đáp án câu 1 đề thi môn Toán vào lớp 10 TP. Đà Nẵng năm 2018

Câu 2
Đáp án câu 2 đề thi môn Toán vào lớp 10 TP. Đà Nẵng năm 2018

Câu 3
Đáp án câu 3 đề thi môn Toán vào lớp 10 TP. Đà Nẵng năm 2018

Câu 4
Đáp án câu 4 đề thi môn Toán vào lớp 10 TP. Đà Nẵng năm 2018

Câu 5
Đáp án câu 5 đề thi môn Toán vào lớp 10 TP. Đà Nẵng năm 2018

Câu 6
Đáp án câu 6 đề thi môn Toán vào lớp 10 TP. Đà Nẵng năm 2018
 

Back to top