Đáp án đề thi thử THPTQG môn toán - ĐH Hồng Đức năm 2018

Đề thi và đáp án thi thử môn Toán kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2018 của trường đại học Hồng Đức, sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa.

Cấu trúc đề thi:

Đề thi thử chính thức môn Toán do khoa Khoa học Tự nhiên của trường ĐH Hồng Đức ra dưới dạng trắc nghiệm gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài là 90 phút.

Đề chi tiết:

câu 1 đến 12 đề toán thi thử thpt 2018 đh hồng đức
câu 13 đến 21 đề toán thi thử thpt 2018 đh hồng đức
câu 22 đến 33 đề toán thi thử thpt 2018 đh hồng đức
câu 34 đến 43 đề toán thi thử thpt 2018 đh hồng đức
câu 44 đến 50 đề toán thi thử thpt 2018 đh hồng đức
 

Đáp án tham khảo:
 

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 11 B 21 A 31 D 41 A
2 D 12 A 22 C 32 C 42 A
3 D 13 D 23 D 33 D 43 C
4 A 14 C 24 A 34 B 44 D
5 B 15 B 25 A 35 C 45 C
6 A 16 A 26 B 36 D 46 A
7 A 17 B 27 B 37 A 47 B
8 A 18 C 28 B 38 B 48 B
9 B 19 D 29 D 39 C 49 A
10 D 20 D 30 D 40 A 50 D

 

Xem thêm:

* Đề thi thử môn Anh THPT chuyên đại học sư phạm Hà Nội năm 2018

* Đề sinh thi thử THPT trường chuyên Đại Học Vinh lần 1 – 2018

 

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đáp án đề thi thử THPTQG môn toán - ĐH Hồng Đức năm 2018 để xem ở dưới đây
Back to top