Đáp án đề thi Sinh mã đề 201 - THPT Quốc Gia 2018

Tham khảo đáp án đề thi môn Sinh mã đề 201 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2018.

Đề thi chính thức

Đề thi Sinh mã 201 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 1
Đề thi Sinh mã 201 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 2
Đề thi Sinh mã 201 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 3
Đề thi Sinh mã 201 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 4
Đề thi Sinh mã 201 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 5
Đề thi Sinh mã 201 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 6

Đáp án tham khảo

81  C 91  C 101  A 111  B
82  A 92  D 102  B 112  C
83  B 93  B 103  D 113  A
84  B 94  C 104  D 114  D
85  D 95  A 105  C 115  A
86  C 96  C 106  A 116  B
87  A 97  B 107  B 117  B
88  B 98  B 108  A 118  D
89  C 99  C 109  C 119  D
90  A 100  D 110  D 120  D

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu