Đáp án đề thi học kì 1 môn Khoa học lớp 4 năm 2023 TH Trương Định

Xuất bản: 19/12/2023 - Tác giả:

Đáp án đề thi học kì 1 môn Khoa học lớp 4 năm 2023 TH Trương Định chi tiết dành cho các em học sinh và phụ huynh có thể tham khảo và đối chiếu

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Khoa học cùng đáp án chi tiết năm học 2023 - 2024 trường tiểu học THCS Trương Định, các em cùng tham khảo.

Đề thi

TRƯỜNG TH&THCS TRƯƠNG ĐỊNH

KIỂM TRA CHKI NĂM HỌC 2023 – 2024

MÔN: KHOA HỌC THỜI GIAN: 40 PHÚT (không kể phát đề)

LỚP: 4/....

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng từ câu số 1 đến câu số 6 và thực hiện các câu còn lại.

Câu 1. (0.5 điểm) Không khí có ở đâu?

A. Không khí có ở xung quanh mọi vật

B. Không khí có ở trong những chỗ rỗng của vật

C. Không khí có ở khắp mọi nơi, xung quanh mọi vật và trong những chỗ rỗng của

Câu 2. (1 điểm) Thành phần của không khí gồm.

A. Khí ô-xi, khí các-bô-níc, khí ni-tơ.

B. Khí ô-xi, khí các-bô-níc, hơi nước, bụi.

C. Khí ô-xi, khí các-bô-níc, khí ni-tơ và các chất khí khác.

Câu 3. (1 điểm) Ánh sáng truyền được qua những vật nào?

A. Chậu thủy tinh, tấm kính, hồ nước trong

B. Tấm gỗ, chậu thủy tinh, tấm kính

C. Áo len, hồ nước trong, bức tường

Câu 4. (1 điểm) Nhiệt độ trung bình cơ thể người khỏe mạnh là bao nhiêu?

A. 36°C

B. 37°C

C. 38°C

Câu 5. (0.5 điểm) Thực vật - các yếu tố nào để sống và phát triển?

A. Nước, ánh sáng, không khí, nhiệt độ thích hợp.

B. Nước, ánh sáng,

C. Nước, ánh sáng, chất khoáng, không khí và nhiệt độ thích hợp.

Câu 6. (1 điểm) Nước tồn tại ở những thể nào?

A. Nước, đá. cục.

B. Rắn, lỏng, khí.

C. Hơi, khí, đá.

Câu 7. (2 điểm) Hãy điền các từ trong ngoặc vào chỗ trống trong các câu dưới đây cho phù hợp.(bay hơi, giọt nước, hơi nước, các đám mây)

Nước ở ao, hồ, sông, suối, biển thường xuyên ............... vào không khí ............. bay lên cao, gặp lạnh ngưng tụ thành những hạt nước rất nhỏ, tạo nên .............. Các ................. có trong các đám mây rơi xuống đất tạo thành mưa.

Câu 8. (2 điểm) Em hãy nêu tác dụng của rễ cây và thân cây.

Câu 9. (1 điểm) Động vật cần gì để sống và phát triển?

Đáp án

Câu 1. C

Câu 2. C

Câu 3. A

Câu 4. B

Câu 5. C

Câu 6. B

Câu 7. (2 điểm) Mỗi ý điền đúng được 0.5 điểm

Nước ở ao, hồ, sông, suối, biển thường xuyên bay hơi vào không khí. Hơi nước bay lên cao, gặp lạnh ngưng tụ thành những hạt nước rất nhỏ, tạo nên các đám mây. Các giọt nước có trong các đám mây rơi xuống đất tạo thành mưa.

Câu 8. (2 điểm) Mỗi ý điền đúng được 1 điểm

Rễ cây có tác dụng hút nước và chất khoảng

Thân cây có tác dụng vận chuyển nước và chất khoáng lên phía trên.

Câu 9. (1 điểm)

Động vật cần đủ nước, không khí, thức ăn, ánh sáng mặt trời, nhiệt độ môi trường thích hợp để sống và phát triển.

* Lưu ý: Tùy vào câu trả lời của học sinh, giáo viên có thể cho điểm phù hợp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM