Đáp án đề thi Sinh mã đề 212 - THPT Quốc Gia 2018

Xem ngay đáp án chính thức đề thi môn Sinh mã đề 212 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2018.

Đề thi :

Đề thi Sinh mã 212 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 1
Đề thi Sinh mã 212 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 2
Đề thi Sinh mã 212 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 4
Đề thi Sinh mã 212 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 5
Đề thi Sinh mã 212 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 6
 

Đáp án chính thức:

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 B 91 A 101 D 111 B
82 D 92 D 102 C 112 B
83 D 93 C 103 D 113 B
84 B 94 A 104 A 114 C
85 A 95 A 105 C 115 D
86 A 96 C 106 D 116 D
87 C 97 B 107 B 117 C
88 A 98 A 108 A 118 B
89 B 99 C 109 C 119 C
90 C 100 B 110 D 120 D

=> Xem full đáp án 24 mã đề môn Sinh THPTQG 2018 TẠI ĐÂY !

Back to top