Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Đáp án bài 6 trang 83 sgk Vật Lý lớp 10

Tính toán vận tốc và chu kỳ quay của vệ tinh ngoài trái đất

Đề bài

Một vệ tinh nhân tạo bay quanh Trái Đất ở độ cao h bằng bán kính R của Trái Đất. Cho R = 6 400km và lấy . Hãy tính tốc độ và chu kì quay của vệ tinh.

Đáp án

Khối lượng của Trái Đất và vệ tinh lần lượt là M và m.
Bán kính của Trái Đất là R = 6400km. Vệ tinh nhân tạo bay quanh Trái Đất ở độ cao h = R => bán kính quỹ đạo tròn của vệ tinh từ vệ tinh đến tâm Trái Đất là: R + h = R + R = 2R.
Khi vệ tinh chuyển động tròn đều quanh Trái Đất, lực hấp dẫn của Trái Đất tác dụng lên vệ tinh đóng vai trò là lực hướng tâm.

Đáp án bài 6 trang 83 sgk Vật Lý lớp 10

Công thức liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc:


Đáp án bài 6 trang 83 sgk Vật Lý lớp 10

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 6 trang 83 sgk Vật Lý lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu