Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 5 trang 83 sgk

Áp dụng những hiểu biết của em về lực hướng tâm hãy xác định lực tác động của xe ô tô khi qua cầu. từ đó đưa ra câu trả lời đúng

Đề bài

Một ô tô có khối lượng 1200 kg chuyển động đều qua một đoạn cầu vượt (coi là cung tròn) với tốc độ 36 km/h. Hỏi áp lực của ô tô vào mặt đường tại điểm cao nhất (hình 14.7) bằng bao nhiêu? Biết bán kính cong của đoạn cầu vượt là 50 m. Lấy 

Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 5 trang 83 sgk
A. 11 760N                                              B. 11 950N
C. 14 400N                                              D. 9 600N

Đáp án

Ta có: v = 36km/h = 10m/s; R = 50m; m = 1200kg; 
Khi ô tô chuyển động đến điểm cao nhất, các lực tác dụng lên xe được biểu diễn như hình vẽ:

Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 5 trang 83 sgk
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 5 trang 83 sgk để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu