Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Vật Lý lớp 10 đáp án bài 6 trang 114 sgk

Tính toán hệ số ma sát trong khi vật chuyển động ở những gia tốc có giá trị khác nhau

Đề bài

Một vật có khối lượng m = 4,0 kg chuyển động trên mặt sàn nằm ngang dưới tác dụng của một lực Vật Lý lớp 10 đáp án bài 6 trang 114 sgk hợp với hướng chuyển động một góc Vật Lý lớp 10 đáp án bài 6 trang 114 sgk.(Hình 21.6). Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn là µt = 0,30. Tính độ lớn của lực để:

a) Vật chuyển động với gia tốc bằng 1,25 Vật Lý lớp 10 đáp án bài 6 trang 114 sgk
b) Vật chuyển động thẳng đều. Lấy g = 10 Vật Lý lớp 10 đáp án bài 6 trang 114 sgk

Vật Lý lớp 10 đáp án bài 6 trang 114 sgkĐáp án

Các lực tác dụng lên vật m được biểu diễn trên hình vẽ.

Vật Lý lớp 10 đáp án bài 6 trang 114 sgk
Vật Lý lớp 10 đáp án bài 6 trang 114 sgk
Vật Lý lớp 10 đáp án bài 6 trang 114 sgk
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Vật Lý lớp 10 đáp án bài 6 trang 114 sgk để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu