Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Bài 5 trang 114 sgk Vật lí 10

Lời giải hướng dẫn và đáp án chi tiết bài tập 5 trang 114 sách giáo khoa Vật lí lớp 10

Đề bài

Một vật có khối lượng m = 40kg bắt đầu trượt trên sàn nhà dưới tác dụng của một lực nằm ngang F = 200N. Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn µt = 0,25. Hãy tính:

a) Gia tốc của vật;

b) Vận tốc của vật ở cuối giây thứ ba;
c) Đoạn đường mà vật đi được trong 3 giây đầu. Lấy  Đáp án bài 5 trang 114 sgk Vật Lý lớp 10

Đáp án bài 5 tr. 114 sgk Vật lí 10

a) Vật chịu tác dụng của các lực được biểu diễn trên hình vẽ. Chọn hệ trục tọa độ Oxy có O trùng với vị trí ban đầu khi vật bắt đầu chuyển động. Chiều dương là chiều chuyển động.

Đáp án bài 5 trang 114 sgk Vật Lý lớp 10
Đáp án bài 5 trang 114 sgk Vật Lý lớp 10
 

»» Bài tiếp theo: Bài 6 trang 114 SGK Vật lý lớp 10

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 5 trang 114 sgk Vật lí 10 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu