Giải bài 4 trang 28 sgk Hóa Học lớp 10

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 28 Sách giáo khoa Hóa học lớp 10 tiết Cấu hình electron.
Mục lục nội dung

Bài 4: Tổng số hạt proton, notron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 13.

a) Xác định nguyên tử khối.

b) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó.

(Cho biết: các nguyên tố có số hiệu nguyên từ từ 2 đến 82 trong bảng tuần hoàn thì).

Lời giải bài 4 trang 28 sgk Hóa lớp 10:

Giải bài 4 trang 28 sgk Hóa Học lớp 10

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM