Hóa Học lớp 10 đáp án bài 3 trang 27 sgk

Xuất bản: 14/09/2018

Xác định câu trả lời sai về số electron tại các lớp của nguyên tử nhôm

Mục lục nội dung

Đề bài

Cấu hình electron của nguyên tử nhôm (Z = 13) là dap-an-bai-3-trang-27-sgk-hoa-hoc-lop-10
Vậy :
A. Lớp thứ nhất (Lớp K) có 2 electron.
B. Lớp thứ hai (Lớp L) có 8 electron.
C. Lớp thứ ba (Lớp M) có 3 electron.
D. Lớp ngoài cùng có 1 electron.

Đáp án

- Lớp đầu tiên có 2 electron
- Lớp thứ hai có: 2 + 6 = 8 electron
- Lớp thứ ba có: 2 + 1 = 3 electron
Vậy câu D. là sai vì lớp ngoài cùng là lớp thứ ba có 3 electron.
Đáp án D

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM