Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Đáp án bài 4 trang 17 sgk Toán lớp 5 phần luyện tập chung 3

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 17 sách giáo khoa toán lớp 5 tập 1 trong phần luyện tập chung 3 của chương 1.

Bài 4 (Luyện tập chung): 

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một mảnh đất hình chữ nhật kích thước như hình vẽ dưới đây.

bài 4 trang 16 sgk Toán lớp 5 phần luyện tập chung 3

Sau khi đào ao và làm nhà thì diện tích phần đất còn lại là:

A. 180 m²

B. 1400 m²

C. 1800 m²

D. 2000 m²

Đáp án:

- Chiều dài mảnh đất là 50m.

- Chiều rộng mảnh đất là 40m.

=> Diện tích mảnh đất là: 50 x 40 = 2000 m²

Chiều dài nhà là 20 m.

Chiều rộng nhà là 10 m.

=> Diện tích nhà là: 20 x 10 = 200 m²

Ao có hình vuông và cạnh dài 20m

=> Diện tích ao là: 20 x 20 = 400 m²

Diện tích phần đất còn lại là: 2000 - (200 + 400) = 1400 m²

=> Khoanh vào B.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 4 trang 17 sgk Toán lớp 5 phần luyện tập chung 3 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu