Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Đáp án bài 4 trang 17 sgk Toán lớp 5 phần luyện tập chung 3

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 17 sách giáo khoa toán lớp 5 tập 1 trong phần luyện tập chung 3 của chương 1.

Bài 4 (Luyện tập chung): 

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một mảnh đất hình chữ nhật kích thước như hình vẽ dưới đây.

bài 4 trang 16 sgk Toán lớp 5 phần luyện tập chung 3

Sau khi đào ao và làm nhà thì diện tích phần đất còn lại là:

A. 180 m²

B. 1400 m²

C. 1800 m²

D. 2000 m²

Đáp án:

- Chiều dài mảnh đất là 50m.

- Chiều rộng mảnh đất là 40m.

=> Diện tích mảnh đất là: 50 x 40 = 2000 m²

Chiều dài nhà là 20 m.

Chiều rộng nhà là 10 m.

=> Diện tích nhà là: 20 x 10 = 200 m²

Ao có hình vuông và cạnh dài 20m

=> Diện tích ao là: 20 x 20 = 400 m²

Diện tích phần đất còn lại là: 2000 - (200 + 400) = 1400 m²

=> Khoanh vào B.

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu