Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Đáp án bài 3 trang 17 sgk Toán lớp 5 phần luyện tập chung 3

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 17 sách giáo khoa toán lớp 5 tập 1 trong phần luyện tập chung 3 của chương 1.

Bài 3 (Luyện tập chung): Viết các số đo độ dài:

a) 2m 15cm; 

 b) 1m 75cm;

c) 5m 36 cm;

d) 8m 8cm.

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 17 sgk Toán lớp 5
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 3 trang 17 sgk Toán lớp 5 phần luyện tập chung 3 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu