Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Đáp án bài 3 trang 17 sgk Toán lớp 5 phần luyện tập chung 3

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 17 sách giáo khoa toán lớp 5 tập 1 trong phần luyện tập chung 3 của chương 1.

Bài 3 (Luyện tập chung): Viết các số đo độ dài:

a) 2m 15cm; 

 b) 1m 75cm;

c) 5m 36 cm;

d) 8m 8cm.

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 17 sgk Toán lớp 5
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top