Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Hướng dẫn giải bài 4 trang 126 sgk Vật Lý lớp 10

Các em được học về định luật bảo toàn động lượng và chứng minh tương đương với định luật III Niu tơn

Đề bài

Phát biểu định luật bảo toàn động lượng. Chứng tỏ rằng định luật đó tương đương với định luật III Niu-tơn.

Đáp án

- Định luật bảo toàn động lượng: 
Động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng bảo toàn.
- Xét một hệ cô lập gồm hai vật nhỏ có khối lượng m1 và m2 tương tác nhau.
  Theo định luật III Niu-tơn:

Hướng dẫn giải bài 4 trang 126 sgk Vật Lý lớp 10

Nghĩa là biến thiên động lượng của hệ bằng 0 hay là động lượng của hệ không đổi.
Từ kết quả nhiều thí nghiệm, nhiều hiện tượng khác nhau, ta rút ra định luật bảo toàn động lượng.

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu