Cách giải bài 3 trang 126 sgk Vật Lý lớp 10

Các em được làm quen với một khái niệm mới đó là hệ cô lập, nêu định nghĩa về hệ cô lập

Đề bài

Hệ cô lập là gì?

Đáp án

Một hệ nhiều vật được gọi là cô lập khi không có ngoại lực tác dụng lên hệ hoặc nếu có thì các ngoại lực ấy cân bằng. Trong một hệ cô lập, chỉ có các nội lực tương tác giữa các vật. Các nội lực này, theo định luật III Niu-tơn trực đối nhau từng đôi một.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X