Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Vật Lý lớp 10 đáp án bài 2 trang 126 sgk

Xác định điều kiện để động lực biến thiên

    Tóm tắt bài viết:

Đề bài

Khi nào động lượng của một vật biến thiên?

Đáp án

Lực đủ mạnh tác dụng lên một vật trong một khoảng thời gian thì có thể gây ra sự biến thiên động lượng của vật đó.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Vật Lý lớp 10 đáp án bài 2 trang 126 sgk để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu