Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 3 trang 114 sgk

Nêu lên sự tác động của momen lực lên vật quay quanh một trục cố định

Đề bài

Momen lực có tác dụng như thế nào đối với một vật quay quanh một trục cố định?

Đáp án

Momen lực tác dụng vào một vật quay quanh một trục cố định làm thay đổi tốc độ góc của vật.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 3 trang 114 sgk để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu