Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 3 trang 114 sgk

Nêu lên sự tác động của momen lực lên vật quay quanh một trục cố định

Đề bài

Momen lực có tác dụng như thế nào đối với một vật quay quanh một trục cố định?

Đáp án

Momen lực tác dụng vào một vật quay quanh một trục cố định làm thay đổi tốc độ góc của vật.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X